Phim “Con đường hy vọng: hành trình thiêng liêng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ được chiếu tại Đại Hội Thánh Thể Quebec.Knights of Columbus: June 2, 2008: Hệ Thồng Truyền Hình Muối và Ánh Sáng của Canada đã thực hiện một cuốn phim thời sự sẽ được chiếu tại Đại Hội Thánh Thể Thế Giới.

“Con Đường Hy Vọng: Hành Trình Thiêng Liêng Của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận” được tài trợ bởi một ngân khoản của Hiệp Sĩ Đoàn Trung Ương (The Knights of Columbus Supreme Council.)

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (1928 -2002) được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Saigon năm 1975. Chỉ vài tháng sau khi thành phố Saigon bị chiếm đóng, ngài đã bị bắt và bị giam trong trại cải tạo trong 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam.

Cuốn phim đề cao việc Thánh Thể đã gìn giữ ngài trong thời gian bị giam cầm.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được trả tự do ngày 21 tháng 11, năm 1988, và bị trục xuất sang Ý. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình, và ngài được phong chức Hồng Y ngày 21 tháng 2, năm 2001.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận dùng những năm cuối của cuộc đời ngài để đi khắp nơi trên thế giới loan truyền sứ điệp hy vọng và tha thứ của ngài, và để soạn thảo Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội (Compendium of the Social Doctrine of the Church), một thành qủa cao nhất của đời ngài được hoàn tất sau khi ngài qua đời. Tài liệu này được Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình ấn hành năm 2004. Ngài qua đời vì bệnh ung thư tại một bệnh viện ở Rôma ngày 16 tháng 9, 2002.

David Naglieri và toán sản xuất phim của hệ thống truyền hình Muối và Ánh Sáng đã hợp tác chặt chẽ với Elizabeth Wong, em gái của Đức Hồng Y hiện đang sống tại Windsor, Ontario, Canada, và Đức Hồng Y Renato Martino, đương kim Bộ Trưởng Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình.

Toán sản xuất được phép đặc biệt để sưu tầm các bức hình của gia đình, các cuốn phim, các lá thư và các tài liệu cá nhân của ngài, kể cả bản nháp cuốn sách “Con Đường Hy Vọng” cuả ngài, và các di vật ngài dùng để dâng thánh lễ trong tù.

Cuốn phim cũng trình bầy các cuộc phỏng vấn đầy đủ chi tiết với các thân nhân trong gia đình ngài, với André Văn Châu, người viết tiểu sử ngài, với Đức Hồng Y Martinô, với các giới chức Tòa Thánh và các nhân vật thân cận đã làm việc với ngài.