Đài Truyền Hình Công Giáo Canada, Salt + Light Catholic Media Foundation, vì khâm phục và kính mến Đức Cố HY Nguyễn Văn Thuận, vừa hoàn thành một DVD nói về cuộc đời và thân thế cuả ngài. Cuốn phim dài một giờ này cũng nhằm hỗ trợ việc xin phong thánh cho Ngài. Trong phim, ngoài phần phát biểu của các chức sắc Canada, còn có sự xuất hiện của 4 nhân vật VN là Đức Ông Trần Văn Khả ở Roma, GS Nguyễn Văn Châu ở Thụy Sĩ, Bà Nguyễn Thu Hồng em ruột của Đức Hồng Y ở Canada, và Nhà văn Trà Lũ ở Canada trong vai Đức Hồng Y trong trại tù cộng sản 13 năm

DVD gía 25 đô la Canada. Xin hỏi mua qua: www.saltandlighttv.org
Tel: 1-888-302-7181.
Địa chỉ: Salt + Light Catholic Media Foundation, 114 Richmond St. E., Toronto, Ont. M5C 1P1