Melbourne, Australia: Bác Sĩ Công Giáo cùng với người vợ đã khai sáng một cuộc cách mạng khi tìm ra được phương pháp ngừa thai tự nhiên đã được Giáo Hội Công Giáo ủng hộ, dành cho các cặp vợ chồng ngừa thai hay muốn có thai, đã từ trần vào ngày Chúa Nhật 1/4 tại nhà dưỡng lão ở Richmond thuộc tiểu bang Melbourne- Australia, hưởng thọ 89 tuổi.

Kể từ khi phương pháp ngừa thai được khai sáng và được mang tên ông, các trung tâm chuyên dạy phương pháp ngừa thai của Bác Sĩ mang tên "Billings Method" đã được thiết lập trên hơn 100 quốc gia, và chính quyền Trung Quốc cũng đã chính thức thừa nhận như là một phương pháp được xử dụng với mục đích kiềm chế dân số. Phương pháp này đã được Giáo Hội Công Giáo ủng hộ như là một đường lối được chấp nhận về mặt luân lý dành cho các cặp vợ chồng dành để kế hoạch cho gia đình họ.

Trong Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Patrick tại Melbourne, điện văn chia buồn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã được đọc trong Thánh Lễ và Đức Thánh Cha đã diễn tả ông, một người đi tiên phong về y khoa và một nhà nghiên cứu như một “linh hồn cao thượng”.

Trong điện văn chia buồn tới bà quả phụ cũng là Bác Sĩ chuyên khoa nhi đồng, Bác Sĩ Evelyn Billings, có đoạn viết:

“Tôi nhớ lại với một lòng cảm kích xâu sa đến chứng nhân sáng tạo được sinh ra nơi Bác Sĩ Billings đến sự quan hệ giữa đức tin và kiến thức khoa học, và sự đóng góp nổi bật đến gia đình sự sống bằng cách giúp đỡ các cặp vợ chồng vô số kể trên khắp thế giới được sống trọn vẹn ơn gọi của họ là những vợ chồng và cha mẹ trung thành”.

Bác Sĩ Billings cũng được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phong tước hiệu Hiệp Sĩ Thánh Grêgôriô Cả vào năm 1969, một năm sau khi Đức Thánh Cha ban hành Thông Điệp “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae), đã khẳng định Giáo Hội chống đối các phương pháp ngừa thai nhân tạo.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thêm một ngôi sao sáng khi phong cho Bác Sĩ Billing vào làng hiệp sĩ giáo hoàng vào năm 2003, một năm sau khi 2 vợ chồng Bác Sĩ John và Evelyn Billings dã được Liên Hiệp Y Khoa Công Giáo Quốc Tế tôn là những Bác Sĩ Công Giáo nổi bật trong năm.

Hai Vợ Chồng Bác Sĩ Billings đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện Sự Sống vào năm 1994 trong đó có 40 thành viên.

Bác Sĩ John Billings là một Bác Sĩ chuyên khoa về thần kinh làm việc tại Bệnh Viện St Vincent tại Melbourne vào năm 1953, lúc đó ông đã được Linh Mục Maurice Catrinich thuộc Văn Phòng Hướng Dẫn Hôn Nhân Công Giáo tìm đến và xin ông giúp đỡ.

Vị linh mục này đã nhìn thấy được những hoàn cảnh thật khó khăn nơi các cặp vợ chồng vì lý do sức khoẻ phải ngừa thai không thể có con. Ngoại trừ phương pháp ngừa thai nhân tạo đã bị Giáo Hội Công Giáo loại trừ, họ chỉ còn dựa vào phương phái ngừa thai tự nhiên theo “Chu Kỳ kinh nguyệt” là một phương pháp không đáng được tin cậy.

Qua sự tìm tòi và nghiên cứu, Bác Sĩ Billings đã khám phá ra được rằng các cặp vợ chồng có thể nhận thức được thời gian có thể thụ thai bằng cách xem xét nước nhờn xuất ra từ cửa mình người nữ, trước và trong thời gian trứng rụng để kiêng cử tránh không có con. Tuy nhiên cũng phương pháp này cũng giúp cho các cặp vợ chồng muốn có con lành mạnh và nhất là giúp đỡ các cặp vợ chồng hiếm muộn về con cái có thể thụ thai.

Bác Sĩ John Billings ra đi để lại người vơ thân yêu, Bác Sĩ Chuyên Khoa Nhi Đồng Evelyn Billings, 8 người con cùng với tất cả 39 cháu nội và cháu ngoại.

Quý độc giả Vietcatholic đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân hay đã lập gia đình có thể tìm hiểu thêm Phương Pháp Billings này qua địa chỉ http://woomb.org/bom/, có thể lấy xuống in ra theo diện Acrobat (Pdf) để làm cẩm nang thêm vào tủ sách hạnh phúc gia đình.