ĐGH Bênêđictô XVI sẽ đích thân khai mạc Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh kỳ thứ 5

Roma, ngày 27/2/2006 (Zenit) - Vào ngày thứ năm 26/2, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp kiến ĐHY Francisco Javier Errzuriz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh ("Consejo Episcopal Latinoamericano", CELAM ) và vị thư ký tháp tùng. Đề tài chính của cuộc gặp gỡ là việc chuẩn bị cho Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh kỳ thứ 5 được dự tính tổ chức vào tháng năm 2007 ở thành phố Aparecida, Ba Tây, dưới sự chủ tọa của Đức Thánh Cha.

ĐGH Bênêđictô XVI đã công bố ý định chính Ngài sẽ đích thân đến khai mạc và chủ tọa Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh kỳ thứ 5 với ĐHY Francisco Javier Errzuriz, TGM Santiago của Chí Lợi và chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh ("Consejo Episcopal Latinoamericano", CELAM ) và đức cha Andrés Stanovnik giám mục Reconquista (Á Căn Đình). Qua quyết định trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sinh hoạt và đường huớng tổ chức của các giáo hội Công Giáo tại các nước Trung và Nam Mỹ Châu. Hiện dân số Công giáo trong các nuớc Châu Mỹ La Tinh và các quần đảo Caribique chiếm 43% tổng số Công giáo toàn cầu.

Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh kỳ thứ năm sẽ khai triển chủ đề “Môn đệ và nhà truyền giáo của Đức Giêsu Kitô - hầu cho các dân tộc chúng ta được sự sống nơi Ngài“. Đề tài này đã được ĐGH Bênêđictô XVI chuẩn y vào tháng 6 năm ngoái. Phụ đề do Đức Thánh Cha đề nghị trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 14,6): “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống“.

Sau đây là 4 Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đã được tổ chức: năm 1955 ở Ba Tây, năm 1968 ở Columbô, 1979 ở Mexicô và 1992 ở Cộng hòa Diminique. Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh (CELAM) đã được thành lập vào năm 1955 theo ước nguyện chung của các giám mục Châu Mỹ La Tinh & Caribique thời đó và đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII triệu tập Thuợng hội đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh lần đầu tiên. Hiện nay Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh gồm 22 Hội Đồng Giám Mục Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ủy Ban Điều Hành đặt trụ sở tại thủ đô Bogotá ở Columbie và cứ 4 năm có cuộc họp các vị chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục liên hệ để bầu chủ tịch và ban điều hành CELAM.