5. Vâng lời chân chính có thể thấy được, đó chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ.

(Thánh Alfonsus Maria de Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info