17. Một người hèn mọn, trước Thiên Chúa tôn uy, thì sau khi ThiênChúa của các đạo quân vì yêu họ mà trở thành người nghèo khó, mà họ còn muốn làm một người giàu có thì thật là điều vô lý.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info