12. KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐI THEO

Có ông hoạ sĩ Trầm Châu vẽ bức “Ngũ tả hành xuân” tặng cho thái thú nọ, sau khi coi thì ông thái thú rất là không vừa ý, nói:

- “Lẽ nào ta xuất hành chỉ có một mình mà không có người nào đi theo ta sao?”

Trầm Châu biết như thế thì vẽ bức tranh khác có người tuỳ tùng đưa đi và nói với thái thú:

- “Chẳng may lụa quá ngắn nên chỉ vẽ cờ lọng đi trước được ba đôi mà thôi”.

Thái thú cười nói:

- “Ba đôi, thì đại khái cũng được vậy”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 12:

Quyền lực là ước mơ của những người thích thống trị và thích dạy đời thiên hạ, nên khi có chức quyền danh vọng thì đi đâu cũng phải có tiền hô hậu ủng, hoặc ít nữa là có một vài người đi theo cho oai, để cho mọi người biết rằng ta đây có nhiều...thủ hạ.

Có người dùng quyền lực như là bàn đạp để tiến lên đài danh vọng, cho nên họ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình; có người suốt đời chạy theo quyền lực để rồi khi chết bị quyền lực đẩy xuống tận âm phủ; có người thích quyền lực đến nỗi trong cuộc sống gia đình đã dùng quyền lực để bắt vợ con cung phụng mình như ông hoàng; có người được chút quyền lực thì đi đến đâu cũng la ó hét hò tùm lum để bày tỏ cái uy quyền của mình...

Tất cả những kiểu thích quyền lực trên đây đều do lòng tham lam và hiếu thắng của ma quỷ thúc giục.

Người Ki-tô hữu luôn tin chắc rằng: quyền lực danh vọng là từ Thiên Chúa mà có, cho nên khi có quyền lực, địa vị, danh vọng thì họ hết sức phục vụ tha nhân, phục vụ anh em chị em trong tinh thần yêu mến của Đức Chúa Giê-su.

Thời nay có những người có quyền lực khi đi đâu thì đều thích có tiền hô hậu ủng, phèng la trống đánh, thì đời sau chắc sẽ không được ca đoàn thiên sứ đàn hát tung hô đưa lên trời cao; thời nay người có quyền lực địa vị biết yêu thương giúp đỡ tha nhân, phục vụ anh em chị em, thì chắc chắn đời sau sẽ được Thiên Chúa tưởng thưởng xứng đáng trên trời cao.

Quyền lực và tội ác chỉ cách nhau...ba hàng tiền hô hậu ủng, nhưng quyền lực và thiên đàng thì chỉ cách nhau có một quả tim mà thôi.

Ai hiểu thì hiểu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info