Chương 11:

VÂNG LỜI“Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (Ph 2, 8)

1. Vâng lời là trong tất cả mọi việc đều vâng phục mà không hạn chế lớn nhỏ nặng nhẹ, chỉ cần không phải là tội thì hoàn toàn vâng lời ý chỉ của bề trên, tuyệt đối không tự mình chủ trương.

(Thánh Cyprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info