15. LẤY CỜ VÂY KHỐNG CHẾ GIẬN DỮ

Lý Nộ làm quan bộc xạ, thường ngày tính cách rất hấp tấp, nhưng rất thích đánh cờ thế, chỉ cần lúc đánh cờ thì tính tình lại nhu thuận khoan hòa, so với lúc bình thường thì giống như hai người.

Dó đó, để chế ngự Lý Nộ giận dữ, nên trước khi Lý Nộ sắp phát tác thì đem bàn cờ ra bỏ trước mặt ông ta, Lý Nộ chỉ cần nhìn thấy con cờ thì tất cả nộ khí đều biến mất, khi cầm con cờ bố trận tính toán thì tất cả chuyện trước kia đều quên mất.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 15:

Tính nóng nảy thì ai cũng có, nhưng người không biết kềm chế tính nóng thì hậu quả khó lường được, còn người biết chế ngự nó thì trở thành mẫu gương anh hùng trong trận chiến với cái tôi của mình và làm cho người khác cảm phục.

Có người dùng cách đánh cờ tướng để chế ngự tính nóng; có người nghe âm nhạc để trị tính nóng của mình; có người thích đàn hát để kềm chế sự nóng tính của mình.v.v...tất cả những người biết kềm chế tính nóng nảy của mình đều là những người có tinh thần hướng thiện và cầu tiến...

Chỉ cần nhìn bàn cờ mà Lý Nộ hết nổi nóng thì quả là người mê đánh cờ hơn cả mê vợ thương con, bởi vì vợ con không can nổi tính nóng của chồng bằng bàn cờ...

Người Ki-tô hữu thì khác với Lý Nộ, bởi vì khi nổi nóng thì họ nhìn lên Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá để chế ngự tính nóng của mình, bởi vì họ yêu mến Ngài hơn cái tôi nóng giận của mình gấp trăm gấp ngàn lần...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info