13. MONG MUỐN KỲ LẠ TRƯỚC KHI CHẾT

Trịnh Tuyền trước khi chết thì nói với bạn bè:

“Sau khi tôi chết thì chôn tôi bên cạnh lò nấu gốm để làm người đầy tớ, đợi một trăm năm sau, có lẽ tôi có may mắn hóa thành đất sét dùng để làm bình rượu, đó thực là điều khiến tôi vừa lòng vừa ý vậy !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 13:

Có người trước khi chết thì ước mơ được...ăn miếng thịt chó rồi chết cũng đành; có người ước vọng trước khi chết thì được gặp mặt cha mẹ anh chị em lần cuối; có người ước mơ trước khi chết thì được thấy con mình dâng một thánh lễ mở tay rồi chết cũng mãn nguyện... tất cả những ước mơ ấy đều tốt, nhưng ít người ước mơ sau khi chết được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trên thiên đàng.

Ước mơ duy nhất trước khi chết của người Ki-tô hữu là: xin được chết an bình trong tình yêu của Thiên Chúa, đó là ước mơ rất chính đáng và đẹp lòng Thiên Chúa, ước mơ này bày tỏ một tâm hồn thánh thiện đạo đức, nhưng để đạt ước mơ đó người Ki-tô hữu cần phải thực hành lời của Đức Chúa Giê-su dạy, đó là biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình...

Ước mơ được chôn bên lò gạch để trở thành đất sét thì là một ước mơ tuy kỳ quặc nhưng rất hợp với người thích uống rượu, bởi vì suốt đời họ là con sâu rượu, là đệ tử của lưu linh.

Ước mơ được chết an bình trong tình yêu Thiên Chúa là ước mơ rất đáng ước mơ, vì nó bày tỏ một tâm hồn luôn biết phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với họ trong cuộc sống đời này...

Con người ta có rất nhiều ước mơ trước khi chết, nhưng ít có ai ước mơ được chết lành trong bình an của Thiên Chúa.

Còn anh, chị và tôi thì sao, có ước mơ nào trước khi chết?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info