69. CON CHUỘT KHOE KHOANG

Con chuột ngẫu nhiên đi vào trong mũi của con voi, con voi hách xì một cái, thế là con chuột dương dương tự đắc nói:

- “Con voi khổng lồ vậy mà cũng sợ ta, huống hồ là những con vật khác ! Ngoài con mèo ra thì ngựa, trâu, lừa, la.v.v...đều không thể đối phó với ta”.

Một hôm, chủ nhà mua một con chó, con chuột nghĩ rằng nó không phải là con mèo, hơn nữa hình thể đứng xa xa thì không bằng trâu, ngựa, lừa, la, do đó mà không sợ nó, lại còn đến gần đùa giỡn với nó.

Con chó thích nhảy vồ đùa giỡn, nên khi thấy con chuột nhảy nhót trước mặt thì nhảy tới rất nhanh vồ nó. Con chuột không đề phòng nên thất kinh hồn vía không kịp chạy trốn, nên bị con chó cắn chết.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 69:

Ngẫu nhiên mà được tiền được của thì tiền của cũng dễ dàng bay mất, bởi vì ngẫu nhiên đến thì cũng ngẫu nhiên đi, cho nên nó không lâu dài, do đó đừng có mà khoe khoang.

Người ngẫu nhiên mà trở thành giàu có thì khác với người trở thành giàu có do công sức lao động của mình, người ngẫu nhiên giàu có thì khoe khoang hợm hĩnh, tiêu xài phung phí, bởi vì đồng tiền họ có không do công lao mồ hôi của mình đổ ra, cho nên họ thường dễ dàng sa vào con đường ăn chơi trụy lạc, phung phá hoang phí trong những nhu cầu hưởng thụ không đáng.

Con chuột ngẫu nhiên bò vào trong mũi con voi thì con voi đương nhiên phải hách xì nhảy mũi, có gì là ghê gớm mà phải khoe khoang?

Có một vài người Ki-tô hữu thực hành đạo của mình cũng theo kiểu ngẫu nhiên: họ “ngẫu nhiên” đi dự lễ vì hôm nay có bạn gái đi lễ; họ “ngẫu nhiên” đi rước lễ vì sợ người ta đoán xét mình có phạm tội trọng; họ “ngẫu nhiên” làm việc bác ái vì ông cha sở cứ chăm chăm nhắc nhở; họ đi xưng tội cũng ầu ơ theo kiểu ngẫu nhiên chiếu lệ, nên vào tòa giải tội nói vài tội sơ sơ chứ không có gì là thật lòng sám hối. Mà người hay làm việc ngẫu nhiên thì thường khoe khoang và ăn nói dao to búa lớn.

Người ngẫu nhiên trở thành giàu có, và người làm việc đạo đức cách ngẫu nhiên thì dễ dàng bị nanh vuốt ma quỷ vồ như con chuột vậy, bởi vì tính khoe khoang hợm hĩnh của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info