68. QUYỀN LỰC CỦA CHÂN

Tứ chi của thân thể, mỗi thứ đều có vị trí của nó, đó là quy định của tự nhiên không cần phải cưỡng ép.

Một hôm, tai, mắt, miệng, mũi triệu tập đại hội của ngũ quan (tai, mắt, mũi, miệng và tim), đưa ra tuyên bố:

- “Vị trí của chúng tôi là cao nhất, tôn quý biết bao ! Còn cái chân là địa vị thấp nhất, cho nên chúng tôi đưa ra luật pháp tạm thời là không thể cùng nó đứng chung một đường”.

Mọi người đều rất tán thành. Cái chân nghe xong thì cũng không so đo với chúng nó.

Qua mấy ngày sau có người mời đi ăn tiệc, miệng rất là muốn đi để có thể ăn một bụng no, nhưng chân thì không muốn đi nên cái miệng hết cách, chỉ biết thèm nước dãi nhỏ xuống dài tới một mét.

Lại qua mấy ngày nữa, lỗ tai muốn nghe, mắt muốn thấy, nhưng cái mà chúng nó muốn nghe muốn thấy thì đều ở bên ngoài nhà, mà chân thì không muốn đi, cho nên tai và mắt đều đành phải bó tay.

Mọi người bèn quyết nghị thương lượng đổi lại tình trạng như trước, nhưng mũi không chịu, nó nói:

- “Mặc dù chân có thể chế phục các anh, nhưng tôi không có gì để yêu cầu nó cả, coi nó làm gì tôi nào?”

Cái chân nghe vậy, thì đi một lèo đến trước cái nhà xí (nhà cầu), đứng bất động ở đó rất lâu, mùi hôi thúi nồng nặc chui vào trong mũi, khiến cho người nôn ọe muốn chết, bụng và bao tử oán giận nói:

- “Chúng nó ở đó ồn ào ý kiến nhưng lại khổ cho chúng ta”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 68:

Con người ta, ai cũng biết mỗi bộ phận trên thân thể đều có ích cho nhau và có sự liên quan với nhau, dù cho nó ở vị trí khác nhau trên thân thể con người.

Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su, cho nên mọi thành phần trong Giáo Hội đều có liên hệ mật thiết với nhau, từ đức giáo hoàng cho đến một giáo dân bình thường, từ người khỏe mạnh hay người đau yếu, từ người giàu có đến người nghèo, từ người tốt lành cho đến người tội lỗi, tất cả đều là những chi thể của thân thể mầu nhiệm ấy.

Có những người tự xưng mình là người Ki-tô hữu yêu mến Giáo Hội của Chúa, nhưng lại thóa mạ, bôi nhọ danh dự, chỉ trích chửi bới hàng giáo phẩm của Giáo Hội, họ chống đối các ngài giống như những người căm thù Giáo Hội tận xương tủy, là bởi lòng kiêu căng hơn là bất đồng quan điểm, và họ trở thành công cụ của ma quỷ đánh phá Giáo Hội mà không hay không biết...

“Không ai phá Hội Thánh vì yêu Hội Thánh”, nhưng người ta mượn cớ yêu mến Hội Thánh để phá Hội Thánh.

Quyền lực của cái chân thì chỉ phạt các anh em khinh dễ mình đến ngửi mùi hôi thối của nhà xí mà thôi, nhưng quyền lực của Đức Đức Chúa Giê-su thì có thể bắt cả linh hồn và thân xác của người khinh thường, bêu xấu anh em mình bỏ vào trong hỏa ngục, nơi đây đời đời hôi thối và gớm ghiếc hơn, nhà xí không thể sánh nổi.

Coi chừng đấy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info