25. Thà rằng không phù hợp với người thế gian, nhưng không thể lỗi nghĩa với Đức Chúa Giê-su.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info