29. Yêu tình yêu của Thiên Chúa nó giống như một tên cường đạo đáng ghét, cưỡng đoạt đi tất cả các công việc của chúng ta.

(Thánh Synoly)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info