67. ĐUÔI NẶNG HƠN ĐẦU

Chủ nhân nuôi một con sóc thường bỏ trong ống tay áo chơi.

Một hôm, chủ nhân ngủ thì lũ chuột xuất hiện lén ăn vụng, chợt thấy con sóc bị một dây xích cột lại, bèn hỏi:

- “Anh với chúng tôi là đồng loại, tại sao bị con người nắm trong tay để chơi đùa, lẽ nào anh không nghĩ phải tranh đấu để tự do sao?”

Con sóc thở hơi dài nói:

- “Tôi làm gì mà không nghĩ đến sự tự do, nhưng chẳng qua là vì cái đuôi nặng hơn cái đầu (chẳng hạn như đầu nhẹ đuôi nặng rất khó chuyển động), nên không thể không cùng họ chơi giỡn được”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 67:

Con người ta ai cũng muốn điều thiện hảo cho mình và cho người khác, nhưng cuộc sống vẫn cứ va chạm nhau và đem lại buồn phiền cho nhau, bởi vì ai cũng có cái đuôi nặng hơn cái đầu: đuôi ích kỷ, đuôi kiêu ngạo, đuôi ghét ghen, còn cái đầu là ước muốn làm điều thiện nhưng không cương quyết.

Thân phận của những người tội lỗi thì cũng giống như con sóc, muốn thoát ra khỏi con đường tội lỗi nhưng không được, bởi vì cái đuôi hưởng thụ, cái đuôi kiêu căng, cái đuôi tham lam nặng hơn cái đầu, cho nên đành phải chấp nhận đùa giỡn với ma quỷ và những cám dỗ của nó. Đức Đức Chúa Giê-su đã nói với ba môn đệ trong vườn Cây Dầu rằng: tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn, tinh thần là đầu thể xác là đuôi và những cám dỗ của nó như những sợi dây lòi tói buộc họ lại, không làm cho họ được sống tự do trong ân sủng của Thiên Chúa.

Ai cũng có cái đuôi nặng hơn cái đầu, chức tước địa vị càng cao thì cái đuôi càng nặng và cái đầu càng nhẹ, bởi vì rất ít người có thể tiến lên phía trước với cái đuôi quá nặng mà cái đầu thì lại quá nhẹ !

Chỉ có ơn Chúa và sự quyết tâm của chúng ta mới làm cho cái đầu nặng hơn cái đuôi mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info