4. Yêu chính là Thiên Chúa phát ra tia lửa trên con người.

<b>(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info