99. CON SÂU RƯỢU NGỤY BIỆN.

Khổng Quần vì thường uống rượu nên làm hỏng việc, bạn bè khuyên ông ta:

- “Uống rượu nhiều không tốt, miệng bình rượu làm bằng vải thường thường bị thối nát, khiến cho người uống rượu cũng rất nguy hiểm.”

Khổng Quần trả lời:

- “Các anh không thấy à, bỏ thịt vô trong bình rượu thì cũng dễ mục nát vậy?”

(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư 99:

Tai hại của việc uống quá nhiều rượu thì ai cũng biết, kể cả người say rượu, nhưng khi say thì không ai nói mình say cả, mà nói là rượu say chứ họ không say !

Thường thì khuyên bảo những người ngoại đạo theo đạo dễ hơn là khuyên người có đạo mà thờ ơ với đạo, bởi vì chính họ luôn cho cái thờ ơ với Chúa của mình là đúng.

Họ tức tối phê bình ông cha sở:

“Cha cố gì mà ham tiền, xin lễ không đủ tiêu chuẩn năm mươi ngàn thì không làm ngay, ai xin trên một trăm ngàn thì có trống với kèn, hát với hò, con nhà nghèo làm sao xin lễ được?”

Họ nhạo cười phê bình mấy ông bà Đạo Binh Đức Mẹ:

“Mấy người đó đi khuyên bảo gì mà khuyên bảo, con cái họ cả đời không đến nhà thờ, gia đình thì lục đục dâu con, chồng thì rượu chè cả ngày, vậy mà đi khuyên bảo ai được, mắc cở như thế mà không chịu ở nhà...”

Bởi vì họ đã có thành kiến như thế nên khuyên bảo họ “quay về với Chúa” thì thật khó hơn dời núi; bởi vì họ giữ đạo là giữ cho ông cha sở và mấy ông mấy bà đạo binh Đức Mẹ, chứ không phải giữ đạo vì Chúa vì đức tin của họ...

Tuy nhiên, xét cho cùng, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong sự thờ ơ của họ đối với Chúa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info