Xin hãy cầu nguyện cho Arizona!

Nhóm Đền thờ Satan ở Arizona sẽ tổ chức hội nghị khoáng đại có tên là “SatanCon” từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2022 tại Scottsdale, Arizona.

Cả nhóm sẽ dành hội nghị này để đề ra các đường lối chống lại Hội đồng Thành phố Scottsdale sau khi thành phố từ chối các yêu cầu của nhóm Đền thờ Satan tại một trong những cuộc họp của Hội Đồng.

“Không phải là bất mãn và khó chịu, chúng tôi sẽ đưa Satan đến Scottsdale. Chúng tôi đang mang bữa tiệc đến cho bạn, Scottsdale, và đó sẽ là một sự kiện đáng nhớ”, đồng sáng lập nhóm Đền thờ Satan, Lucien Greaves cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thành viên địa phương và đạo sĩ Satan Chalice Blythe cho biết nhóm cũng muốn “thiết lập mối quan hệ cộng đồng ở Scottsdale.”

Đức Cha Thomas Olmsted, Giám Mục Giáo phận Phoenix đã đưa ra một thư mục vụ, kêu gọi “các tín hữu đoàn kết trong cuộc chiến tâm linh”.

Đức Cha Olmsted không khuyến khích biểu tình hoặc phản đối công khai, vì lo ngại lây nhiễm coronavirus nhưng thay vào đó yêu cầu các tín hữu cầu nguyện, ăn chay và hy sinh hãm mình phạt tạ các tội lỗi.

Ngài nói thêm rằng “đây là những vũ khí tinh thần hiệu quả nhất chống lại nỗ lực vô ích của Sa-tan trong việc gieo rắc sự chia rẽ và bối rối ở giữa chúng ta.”

Ngài đặc biệt thúc giục anh chị em giáo dân đọc kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Source:Church POP