MONG MANH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Mặc ai nhà ngói nhà tranh
Nhện ta thanh thản mong manh giữa trời
Không than không trách một lời.
(nđc)