Xin mời vào Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm: www.vietcatholic.net/PhotoArt

Hôm nay với những tác phẩm:

- Nhị Sắc Uất Kim Cương, của Lm. Nguyễn Thái Đoàn, Baton Rouge, Louisiana, USA.

- Lẻ Loi, của Diệp Hải Dung, Sydney, Australia.

- Cuối Thu Mỏng Manh, cuả Lm. Tâm Duy, Oslo, Norway.

NHỊ SẮC UẤT KIM CƯƠNG

Ảnh của Lm. Nguyễn Thái Đoàn, Baton Rouge, Louisiana, USA.

Giửa mầu sắc của vườn hoa nhân loại

Giửa muôn vàn diễm tuyệt của trần gian

Có bông hoa quí hơn cả ngọc vàng:

Hoa Nhân Ái tỏa mùi hương quyến rủ..

(trích bài thơ Hoa Nhân Aí của Trần Đông Hoài )