ĐOÁ MONG MANH
Ảnh của Tôma Đỗ Lộc Sơn (Việt Nam)
Dù phong ba bão táp.
Dù tan nát đời hoa.
Vẫn tỏa hương thơm ngát.
(Tôma Đỗ Lộc Sơn)