Trong buổi triều yết chung hôm 22/1/2003, Đức Thánh Cha nhận định rằng hiệp nhất là món quà mong manh Chúa ban cho chúng ta nhưng người Kitô hữu đã không luôn luôn nhận ra và trân trọng.

Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên trong bối cảnh của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo. Đức Thánh Cha cho biết những lời cầu nguyện liên lỉ, yêu thương, kính trọng nhau và đối thoại là cần thiết nếu người Kitô hữu đang trên đường tìm về sự hiệp nhất là dấu chỉ cho những ai theo Đức Kitô.

Liên hệ đến chủ đề của của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, Đức Thánh Cha nói: “Món quà hiệp nhất trên ‘con thuyền thế gian’ có thể gẫy đổ và do đó cần hết sức trân trọng. Dù món quà này thật cao thượng và lớn lao, sự yếu đuối thế gian khiến cho món quà này không hoàn toàn được chấp nhận và trân trọng”.

Đức Thánh Cha nhận định tiếp: “Cần gieo vào lòng những người Kitô hữu một tình yêu dấn thân vượt qua những khác biệt; họ phải hoạt động để vượt qua mọi rào cản với lời cầu nguyện liên lỉ, với sự đối thoại chân thành, và với sự hợp tác bằng hữu và cụ thể nhân danh những người nghèo túng nhất”.