THÂN NÀY THUYỀN NHỎ MONG MANHẢnh của Cao Tường

Vì vui riêng, Người đã làm tôi bất tận.

Thân này thuyền nhỏ mong manh đã bao lần người tát cạn

rồi lại đổ đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi.

(Tagore, Lời Dâng #1)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền