90. BẢO CỪ XÉT ÁN

Thái thú Trần Bảo Cừ là người Hàng Châu.

Khi ông ta đảm nhậm chức xét án viên tô giới Anh tại Thượng Hải, có lần xét án tội ăn trộm, biết tội phạm cũng là họ Trần nên nhướng mày giương mắt nói:

- “Người họ Trần của chúng ta không có ai làm nghề ăn trộm cả”.

Tiếp tục điều tra thì lại biết tên ăn trộm là người Hàng Châu thì lắc đầu liên tục nói:

- “Ái dà, ai cho phép mày làm người Hàng Châu?”

Xét hỏi xong thì nhắn với tên trộm:

- “Lần sau mày mà ăn trộm thì đi đến tô giới của người Pháp mà ăn trộm, đừng ăn trộm chỗ tô giới của người Anh nơi tao làm việc, nhớ đấy nhé, nhớ đấy nhé”.

(Tiếu lâm sử)

Suy tư 90:

Bổn phận của quan án là tìm ra cái tội của phạm nhân cách công minh theo luật pháp, rồi sau đó răn đe, dạy bảo, bỏ tù và có khi tuyên án tử theo luật pháp quy định, chứ không răn đe theo kiểu cảm tình lợi mình hại người.

Có rất nhiều người Ki-tô hữu sợ Chúa phạt nên phải ăn ở tốt lành, đó là cách suy nghĩ tiêu cực, bởi vì thật ra, Thiên Chúa không bao giờ phạt ai cả vì Ngài là tình thương, có phạt chăng chính là tự mình phạt mình mà thôi, tức là khi mình phạm tội, tội càng nặng thì lương tâm càng bất ổn, tinh thần suy sụp, thể xác mất quân bình, hành vi bất thường...

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đối với con cái, chứ không phải là ông quan nghiêm khắc đối với tội nhân. Người Ki-tô hữu phải nhớ lấy điều ấy để đáp trả tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info