Vinh - 8h sáng ngày 20/12/2009 Cộng đoàn giáo xứ Bổ Sơn mừng đại lễ chầu lượt. Thánh lễ do Linh Mục tổng đại diện Gp Vinh Fx Võ Thanh Tâm chủ tế cùng chín linh mục đồng tế.

Khác với những năm trước, năm nay thánh lễ được cử hành ở quảng trường tượng dài Đức Mẹ nên số lượng giáo dân về tham dự rất đông.

Trước đó ngày 18/12/2009 ngày lễ khai mạc tuần chầu lượt ĐGM Gp đã ban bí tich thêm sức cho 232 em trong toàn giáo xứ.

Xem hình chầu lượt bấm và đây