LĂNG CÔ - Tin khẩn báo từ Giáo Xứ Loan Lý vừa nhận được lúc 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 10 năm 2009 (giờ Chicago) cho hay là đêm nay tức là thứ Sáu ngày 16 năm 2009 (giờ Lăng cô, Việt nam), CSVN đang tập trung lực lượng và dự định chiếm đất Nhà Thờ Loan Lý. Họ đang đem trở lại số nhân lực và xe cộ như lần trước. Sau vụ Loan Lý “thành công” trong việc chiếm đoạt trường Giáo Lý, bây giờ CSVN tiếp tục kế hoạch xâm lăng của mình vào đất sân sau Nhà Thờ Loan Lý, từ Nhà Thờ đến bãi biển.

Giáo dân Giáo Xứ Loan Lý đang trong tình trạng báo động và thức tĩnh để đối diện với sự xâm chiếm này của chính quyền CSVN. Theo dự đoán là vào nữa đêm nay tức là khoảng vài tiếng đồng hồ nữa! Giáo dân Giáo Xứ Loan Lý thiết tha kêu gọi mọi người đấu tranh cho công lý và sự thật cùng hiệp thông, cầu nguyện và cùng lên tiếng với họ để bảo vệ đất của Giáo Xứ, mồ hồi và xương máu của cha ông họ.