Nhìn tình cảnh Giáo hội Việt Nam lúc này, tôi nhớ tới câu chuyện tiên tri Giona.

Xin được kể tóm tắt: Giona được Chúa sai đến thành Ninivê để nói Lời Chúa cho dân thành, nhưng ông ta đã từ chối bằng cách lẫn trốn xuống tàu đi Taxsit. Chúa cho một trận cuồng phong nổi lên, làm thuỷ thủ trên tàu vô cùng sợ hãi; họ nghi ngờ trên tàu có ai đó là kẻ có tội khiến sóng to gió lớn nổi lên để trừng phạt. Thế là người ta bắt thăm thì trúng ngay ông Giona, biết mình có tội ông đề nghị người ta ném ông xuống biển. Thế là gió yên, biển lặng.

Thời gian gần đây, trong ngoài nước ai ai cũng biết con thuyền Giáo hội Việt nam đang gặp phải “sóng to gió lớn”, phần đông các thuỷ thủ trên tàu đã tỏ ra lúng túng. Dựa theo Lời Chúa thì điều này muốn nói rằng có vị ngôn sứ nào đó đã tìm cách lẫn trốn nói Lời Thiên Chúa nên đã sinh ra cơ sự này. Bởi đó, không có cách nào khác là bây giờ chúng ta phải tìm cho ra trên con thuyền này "ai" là người đã trốn tránh nói Lời Chúa. Vậy thì chúng ta hãy làm như các thuỷ thủ ngày xưa, đó là “bắt thăm” “gieo quẻ” để tìm cho ra người đó, và khi đã tìm thấy rồi, chúng ta cũng hãy làm như họ “ném ông này xuống biển” có như vậy mới mong bình yên trở lại với giáo hội.

Cũng rất mong ai đó (Hay Là Do Lỗi Bắt Đầu Từ Tôi) chúng ta đừng sợ khi mình phải trúng thăm là Giona, bởi vì sau đó Chúa đã yêu thương ông, bằng cách cho ông đi “du lịch’ 3 ngày, 3 đêm trong lòng biển Địa Trung Hải, và cuối cùng “tàu” ông đã cập bến bình an.