Miền Trung Ðông Hoa Kỳ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2007 – Liên Dòng Nữ Miền Trung Ðông(Fairfax, Virginia) Ngày Thứ bẩy 1/12/2007 trên hai chục nữ tu thuộc 7 dòng Hoa Kỳ và Viêt Nam hiện đang sinh hoạt trong Miền Trung Ðông Hoa Kỳ đã đến Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá Ðà Lạt tại Fairfax Virginia để tham dự một cuộc tĩnh tâm mùa Vọng với cha giảng phòng Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bích, hiện là Giáo Sư Ðại Học Công Giáo tại Baltimore, Maryland.

Các dòng nữ tham dự gồm có: (1) Chúa Tình Thương, CSMJ; (2) Con Ðức mẹ Vô Nhiễm; (3) Ðaminh Hải Phòng (VN); (4) Ðaminh Thánh Tâm (VN); (5) Mến Thánh Giá Bắc Hải (VN); (6) Mến Thánh Giá Bùi Chu, Bắc Viêt (VN); và (6) Mến Thánh Giá Ðà-Lạt (Virginia)

Chương Trình tĩnh tâm gồm có: (1) 7:30: Kinh Sáng/Nguyện Ngắm; (2) 8:30: Bí Tích Hòa Giải; (3) 9:00 – 10:30: Giảng và thảo luận; (4) 11:00: Thánh Lễ; (5) 12:00: Cơm Trưa; (6) 2:00: Chụp Hình Lưu Niêm/Giải Tán.

Ðề tài giảng phòng là “Ơn Gọi Ðời Tu và Bí Tích Thánh Thể”. Cha Nguyễn Khắc Hy đã lược qua lịch sử của thánh lễ và Bí Tích Thánh Thể từ Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu (The Lord Supper) và lịch sử của đời sống tu trì từ thời Thánh Anthony vào sa mạc và thánh Bênêdictô vào hang núi ẩn tu. Người Kitô hữu vào 3 thế kỷ đầu được khuyến khích bắt chước Chúa Giêsu đề sống và tử đạo như Người. Cha cho hay kể từ thế Kỷ 16 mới có các chủng viện để đào tạo linh mục. Từ thế kỷ 13 nhờ Thánh Thomas Aquinas tín hữu mới hiểu được chân ý nghiã của phép Thánh Thể. Khi xưa dân chúng tới tham dự thánh lễ mang theo bánh để được Giám Mục truyền phép rồi mang về nhà chia nhau. Khi xưa chỉ có giám mục được làm lễ, các linh mục chỉ tham gia trong việc phát bánh cho giáo dân. Nữ tu Juliana Viège là người có thị kiến thấy mặt trăng bị che phủ, và Chúa Giêsu hiện ra nói với bà là lịch phụng vụ đầy đủ nhưng thiếu lễ Mình Máu Thánh Chúa. Khi nữ tu này trở thánh bề trên tu viện, bà đã xin Ðức Giáo Hoàng Urbanô IV để ngài ban hành lệnh phải cử hành lễ này, sau đó thánh lễ được cử hành ở khắp miền Tây Âu. Trước đó không có việc chầu Thánh Thể. Nhà tạm là nơi người ta đến rước Mình Thánh về nhà. Nhờ bà Juliana mới có Mặt Nhật (mặt trăng) để chầu và rước kiệu Thánh thể.

Thánh lễ trong nhà nguyện của nhà dòng do Ðức Ông Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Ðoàn Công Giáo Miền Trung Ðông Hoa Kỳ, chủ tế với sự đồng tế của cha Nguyễn Khắc Hy. Ðược biết Miền Trung Ðông Hoa Kỳ đã đài thọ phí tổn tổ chức cuộc tĩnh tâm của các nữ tu cũng như đã lo cho cuộc tĩnh tâm của các linh mục và tu sĩ nam, và các giới chức trong Miền Trung Ðông. Cha xứ Nguyễn Ðức Vượng, chánh xứ giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Viêt Nam Arlington, Virginia cũng tặng cho các nữ tu một số tiền nhân dịp này. Hiện diện trong buổi tĩnh tâm còn có ông Bùi Hữu Thư, Chủ Tịch Giáo Dân Miền Trung Ðông, và ông Ðinh Văn Chính, Phó Chủ Tịch Ngoaị Vụ Miền từ Phila xuống.

Sau thánh lễ quý cha, quý sơ và quý chức đã sang bên Hội Trường của Vườn Trẻ, để dùng bữa trưa cho các sơ khoản đãi, có bún bò giò heo, gỏi, bánh bò, chè xôi nước, trái cây và non-sparkling champagne. Sau khi chụp hình lưu niệm mọi người đã ra về lúc 2:00 chiều, hy vọng lại được gặp nhau sang năm.

Hình Chụp trước khi giảng phòng
Các sơ nghe giảng
Các sơ nghe giảng
Các sơ nghe giảng
Các Sơ Nghe Giảng
Ðức Ông Trịnh Minh Trí và Cha Nguyễn Ðức Vượng
Ðức Ông Trí, ông Chính và ông Thư rót non-sparkling champagne
Các Sơ Nâng Ly
Hình chụp chung trước khi giải tán


Bùi Hữu Thư