Dundalk, Maryland 19/10/2013 - Để phát triển kiến thức học hỏi đem lại phục vụ mục vụ hữu hiệu tại các cộng đoàn, giáo xứ dành cho quý chức các Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Hội Đoàn, và Đoàn Thể Công Giáo Việt Nam trong Miền Trung Đông, ngày Tĩnh Huấn Miền lần thứ 8 đã được tổ chức tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Dundalk (vùng Baltimore), tiểu bang Maryland vào thứ bảy 19/10/2013 vừa qua. Hiện diện trong ngày Tĩnh Huấn có Cha Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch Miền, Cha Hoàng Văn Thiên, Chính Xứ Các Thánh TĐVN, Arlington VA, Cha Giảng Thuyết Phạm Hương, OP, Chính Xứ Các Thánh TĐVN, Richmond VA, Cha Trịnh Minh Quân, Quản Nhiệm CĐ Đức Mẹ La Vang Philadelphia PA, và Cha Trần Chúc, Chính Xứ Đức Mẹ La Vang, Dundalk MD. Ngoài ra còn có Thày Phó Tế Trần Công Huấn thuộc CĐ St. Helena Philadelphia, Nữ Tu Trần Ngọc Hạnh thuộc CĐ Đức Mẹ Thăm Viếng Philadelphia, và ba Nữ Tu thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (từ CĐ Các Thánh TĐVN, Richmond VA) về tham dự.

Xem hình ảnh Photos by Lê Văn Thảo và Tuyên Đào

Ngày Tĩnh Huấn 2013 bắt đầu với phần đón tiếp nồng hậu của Cha Trần Chúc, Chính Xứ Đức Mẹ La Vang. Ngài đại diện giáo xứ và Ban Chấp Hành Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngành chào đón quý Cha, quý Thày, quý Sơ và tất cả các giới chức từ các cộng đồng, cộng đoàn thuộc Miền Trung Đông về tham dự. Các thành viên tham dự đến từ các tiểu bang Pennsylvania, Delaware, Maryland và Virginia, Gần nhất là cộng đoàn Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, MD. Xa hơn nữa là những cộng đoàn giáo xứ từ Hampton VA và Richmond VA. Không kém xa xôi là Cộng Đồng Pittsburgh, Pennsylvania. Những nơi đó phải mất trên 4 giờ lái xe (một chiều) để về tham dự. Dù gần hay xa, mọi người đều chuẩn bị đến nơi kịp giờ khai mạc lúc 11 giờ sáng thứ bảy 19/10/2013 vừa qua.

Cha Đinh Công Huỳnh, Chủ Tịch Miền Trung Đông, đã khai mạc ngày tĩnh huấn đúng giờ ấn định. Trong phần cảm tưởng mở đầu, ngài rất vui mừng nhìn thấy số người tham dự trên 120 giới chức từ các cộng doàn trong Miền. Sự hiện diện đông đảo đã làm ngài nhớ đến Hành Trình Emmau kỳ 5 tại California đã quy tụ gần 200 linh mục Viêt Nam và một số giám mục. Ngài nói Hành Trình Emmau kỳ 5 kéo dài từ thứ hai 14/10/13 đến thứ sáu 18/10/13. Cuộc hành trình Emmau năm nay cũng đông hơn 4 lần trước nhiều và đã nói lên tình liên đới giữa các anh em linh mục trong Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng chính các linh mục cũng cần học hỏi như các quý chức phục vụ trong cộng đoàn hay trong giáo xứ. Ngày Tĩnh Huấn Miền cũng là cơ hội tốt tạo cho các giới chức có dịp gặp gỡ để cùng nhau học hỏi. Được biết, địa điểm tĩnh huấn đầu tiên là tại Giáo Xứ Thánh Helena, Philadelphia, PA vào ngày 11 tháng 11 năm 2006. Sau đó địa điểm tổ chức được thay đổi đến các cộng đoàn có tính cách trung điểm về địa dư trong miền để các nơi về tham dự dễ dàng hơn. Các địa điểm đó được ghi nhận gồm có Giáo Xứ Các Thánh TĐVN, Arlington VA, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, MD, Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa, Harrisburg, và giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Dundalk MD. Đây là lần thứ hai, giáo xứ đã đứng ra nhận lãnh tổ chức Ngày Tĩnh Huấn Miền.

Ngài cho biết Ngày Tĩnh Huấn hàng năm là cơ hội thể hiện mối liên hệ chặt chẽ và sự hợp tác trong yêu thương, thông cảm giữa các cộng đoàn, các giáo xứ Việt Nam để xây dựng sinh hoạt mục vụ Miền Trung Đông. Ngài nhắc nhở chúng ta phải thực hành đường lối hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc trau dồi học hỏi để gia tăng hiệu năng của việc rao giảng Tin Mừng đến những ai chưa được biết Chúa. Ngài xin Chúa chúc lành cho các tham dự viên được nhiều ơn Thánh trong việc học hỏi những phương thức phục vụ xây dựng truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam tại các cộng đoàn, các giáo xứ Việt Nam trong Miền Trung Đông. Tưởng cũng cần nhắc lại sáng kiến tổ chức Ngày Tĩnh Huấn Miền đã được Cha Chủ Tịch Đinh Công Huỳnh khởi xướng năm 2006. Trong khóa đầu tiên này, chúng tôi còn nhớ là Cha Nguyễn Đức Vượng, lúc đó là cha chính Xứ Các Thánh TĐVN, Arlington và ông Bùi Hữu Thư, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ và cũng là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Giáo Dân Miền Trung Đông, đã đảm trách phần thuyết giảng cho Ngày Tĩnh Huấn đầu tiên đó. Những năm sau Miền đã được Cha Nguyễn Khắc Hy, lúc đó ngài còn dạy đại học tại Baltimore giảng thuyết trong Ngày Tĩnh Huấn của Miền Trung Đông.

Sau cùng, Cha Chủ Tịch Miền cám ơn Chúa đã cho miền có được một linh mục giảng thuyết thay thế và đã trân trọng giới thiệu Cha giảng phòng năm nay là Cha Phạm Hương, OP, Tiến Sĩ Thần Học, đã từng là Giáo Sư Thần Học tại Học Viện Đa Minh Gò Vấp, Học Viện Liên Dòng Nam Tú Xương, Học Viện Liên Dòng Nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình, và Học Viện Liên Dòng Nữ Đa Minh tại Kỳ Đồng. Hiện nay, Cha Phạm Hương là Chính Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Richmond VA. Đây là lần thứ hai Cha Phạm Hương nhận lời phụ trách giảng huấn cho Ngày Tĩnh Huấn Miền, sau lần đầu thay thế Cha Nguyễn Khắc Hy năm ngoái tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring MD.

Qua đề tài tĩnh huấn “Lãnh Đạo Mục Vụ Cộng Đoàn/Giáo Xứ” năm nay, Cha Phạm Hương đã lôi cuốn các tham dự viên từ các chi tiết này đến các chi tiết khác để giúp họ thấu hiểu những vấn đề liên quan đến Tu Đức Mục Vụ Cộng Đoàn/Giáo Xứ (CĐ/GX), Thần Học Mục Vụ CĐ/GX, Hướng Quản Trị Mục Vụ và sau hết là Phương Pháp Quản Trị.

Ngài nói điều rất quan trọng để các giới chức phục vụ cộng đoàn hoặc giáo xứ cho có hiệu năng là người phục vụ cần phải biết tu đức. Chúng ta phải làm sao thắng được chính mình, phải quên cảm tính “cái tôi” để từ bỏ chính mình mà vác thánh gía hàng ngày trong đời sống phục vụ. Mỗi người chúng ta là hiện thân của Chúa Ki-tô. Chúng ta phải vì Chúa mà đừng cố chấp (tức là Chấp Ngã) và sống từ bỏ chính mình để sống (tức là Xả Chấp) thì công việc phục vụ của chúng ta mới đúng là vì Chúa và hy vọng đem lại phần rỗi cho chính mình và cho các linh hồn. Từ cái “xả chấp” mà chúng ta biến “cái tôi” thành “cái chúng ta”. Nói xa hơn nữa là dần dà tiến đến “cái siêu chúng ta”. Để phục vụ cộng đoàn hoặc giáo xứ cho có hiệu năng, chúng ta phải đặt trọng tâm vào việc huấn luyện để hiểu rõ những việc cần làm và tại sao phải làm như vậy. Thí dụ điển hình là các Thừa tác viên Lời Chúa, Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa, các em giúp lễ cũng cần phải được huấn luyện để việc làm của họ được đúng nghi thức phụng tự và không gây chia trí cho nghững người tham dự thánh lễ, v.v…

Về Thần Học Mục Vụ Giáo Xứ, Cha Giảng thuyết đề cập đến đạo lý và giáo luật để các tham dự viên hiểu rằng giáo xứ là một cộng đồng Giáo Hội địa phương mà các linh mục có trách nhiệm thánh hóa và cai quản đoàn chiên của Chúa được trao phó cho các ngài. Nhiệm vụ của các ngài là làm sao cho Giáo Hội thành phổ quát, nên hữu hình tại địa sở của mình và tăng phần đóng góp vào việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa Ki-tô. Vai trò của người phục vụ là sống chứng tá, sổng hiệp thông tạo sự liên hệ giữa ta với Chúa và giữa chính chúng ta.

Khi nói đến tiểu đề hướng quản trị mục vụ, ngài nói rõ hướng mục vụ của cộng đoàn, của giáo xứ là loan báo Tin Mừng cho nhau và quan trọng hơn nữa là cho những người chung quanh biết Chúa nhưng đang sống xa cách Người và đặc biệt là những ai chưa biết Chúa. Ngài cũng lập lại là người phục vụ phải sống tinh thần hiệp thông. Mỗi người mỗi tính, chúng ta phải hy sinh biết chấp nhận lẫn nhau, sẵn sàng hợp tác với nhau để sống hòa hợp, tránh mâu thuẫn. Người phục vụ phải biết sống “đối thoại chứ không đối đầu”. Dĩ nhiên. tác nhân trong hướng quản trị mục vụ là Cha Chính Xứ hay Quản Xứ hoặc Quảnh Nhiệm. Các ngài sẽ giúp chúng ta ghi nhớ rằng sống hiệp thông giữa các cá nhân, giữa các hội đoàn, ban, ngành rất là quan trọng.

Trong phương pháp quản trị cộng đoàn hoặc giáo xứ, Cha giảng thuyết lập đi lập lại sự quan trọng của Team Work (sinh hoạt theo nhóm). Mỗi cá nhân có khả năng riêng của mình để đóng góp vào Team Work, mỗi người phải quên đi ý muốn riêng tư để tránh Conflict of Interest (Xung khắc về ý thích riêng tư). Team work rất hữu hiệu để khi vắng người này thì người khác có thể thay thế làm việc. Team work là coming together (cùng đến với nhau), keeping together (liên kết với nhau) để working together (cộng tác với nhau). Khi cùng làm việc chung với nhau, chúng ta cần có những công thức, cách thức làm việc để tránh những xung khắc do các dị biêt về ý thích riêng tư. Ngài đan cử một số thí dụ điển hình tại giáo xứ của ngài.

Để quản trị cộng đoàn hoặc giáo xứ, chúng ta cần có Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh. Những thành viên của các hội đồng này chẳng khác gì cánh tay nối dài của Cha Chính Xứ, Cha Quản Xứ hay Cha Quản Nhiệm. Hai hội đồng này tuy biệt lập nhưng làm việc chung với nhau theo đường lối tôn chỉ của Giáo Phận, của cộng đoàn hoặc giáo xứ. Các linh mục tại cộng đoàn hoặc giáo xứ sẽ đến khi được bài sai và đi khi được bài sai phục vụ nơi khác, nhưng giáo dân vẫn luôn ở lại gắn bó với cộng đoàn hoặc giáo xứ. Vì thế, ngài cũng nhắc nhở bổn phận đóng góp công của trong việc xây dựng và duy trì cộng đoàn của người giáo dân. Ngài cho biết là người theo đaọ Tin Lành phải đóng góp 10% (10 phần trăm) lợi tức chưa trừ thuế của họ. Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất và tông truyền nên Giáo Hội để chúng ta tùy lòng mến Chúa, yêu người mà đóng góp theo khả năng của mình. Vì thế ở các cộng đoàn hoặc giáo xứ, hệ thống bao thư đóng góp cần được thiết lập để giúp giáo xứ biết sự đóng góp của các gia đình và giúp họ có hồ sơ để khai thuế cuối năm nếu cần.

Ngoài hai hội đồng kể trên, cộng đoàn hoặc giáo xứ còn có Ban Thường Vụ (Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Quỹ). Quý chức trong Ban Thường Vụ được đề cử hoặc bầu phiếu từ trong các Ban Chấp Hành Hội Đoàn, Ban, Ngành vì họ là những người đang phục vụ nên chúng ta biết rõ họ sẽ sẵn sàng nhận lãnh thêm trách vụ được trao phó.

Cha giảng thuyết cũng nhấn mạnh là các Cha Chính Xứ, Cha Quản Xứ hoặc Cha Quản Nhiệm rất cần sự hợp tác của các giớì chức trong việc phục vụ mục vụ vì Chúa, vì phần rỗi của chính chúng ta và phần rỗi của các linh hồn. Chúng ta cần cầu nguyện để bớt bỏ cái tôi, để biết sống đối thoại hơn là đối đầu và để ơn Chúa Thánh Thần làm việc trong mỗi người chúng ta. Chính vì thế, những buổi tĩnh tâm, những ngày tĩnh huấn là món ăn tinh thần giúp người phục vụ mục vụ biết sống đúng vai trò đòi hỏi nơi mình khi nhận lời dấn thân phục vụ.

Để kết luận, Cha giảng thuyết tóm tắt các ý chính là người lãnh đạo mục vụ tại cộng đoàn hoặc giáo xứ cần phải sống tinh thần hy sinh phục vụ qua tinh thần trách nhiệm, qua tinh thần liên đới, qua tinh thần tổ chức và quan trong trước hết là tinh thần từ bỏ chính mình, từ bỏ “cái tôi” vĩ đại của chính mình để biến thành “cái chúng ta” và “cái siêu chúng ta”.

Sau phần thuyết giảng, Cha Phạm Hương cũng đã đón nhận và chia sẻ các ý kiến, các câu hỏi thắc mắc của các tham dự viên. Trong khi đó, quý vị chủ tịch các cộng đoàn họp chung với Cha Chủ Tịch Miền để bàn về các sinh hoạt trong Miền và bầu lại Ban Chấp Hành Giáo Dân cho nhiệm kỳ 2013-2017.

Mở đầu buổi họp của quý chức trong Miền dưới sự chủ tọa của cha chủ tịch Đinh Công Huỳnh, ông Bùi Hữu Thư đứng lên ngỏ lời cám ơn cha Chủ Tịch Miền đã chấp nhận sự từ nhiệm của ông, và đã ưu ái tặng cho Bằng Tri Ân về 23 năm phục vụ với tư cách chủ tịch Ban Chấp Hành Giáo Dân Miền (1980-1990, 2000-2013). Ông cũng cám ơn ông Đinh Văn Chính, trong chức vụ XLTV Ban Chấp Hành Giáo Dân Miền đã phối hợp chu đáo cho việc tổ chức Hành Hương Miền 2013 tại St. Elizabeth Seton, Emmitsburg, MD, và Tĩnh Huấn Miền năm nay. Sau đó ông Bùi Hữu Thư đã xin phép để đứng ra điều khiển cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Miền mới. Kết quả được thông báo như sau:

Tân Chủ Tịch Miền: Ô. Đinh Văn Chính
Tân Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ô. Nguyễn Minh Hoàng
Tân Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Ban Phụng Vụ: Ô. Nguyễn Văn Thành
Tân Tổng Thư Ký: Ô. Nguyễn Dũng Tiến.
Tân Ban Truyền Thông: Ô. Trần Ngọc Phát
Phần thủ quỹ của Miền do Cha Trịnh Minh Quân đảm trách.

Kết thúc Ngày Tĩnh Huấn Miền Trung Đông 2013 là Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 3 giờ 45 chiều cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, phấn khởi vì các giới chức tham dự ngày tĩnh huấn ngoài thực phẩm tinh thần qua lời giảng của Cha Phạm Hương, còn được giáo xứ Đức Mẹ La Vang lo lắng rất đầy đủ qua những bữa điểm tâm nhẹ và bữa ăn trưa ngon miệng không thua kém nhà hàng. Cha Chủ Tịch Miền hẹn gặp lại quý chức tại Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa, Harrisburg PA trong Ngày Tĩnh Huấn Miền 2014.