Để xem tin tức và hình ảnh “Phóng sự Đại Hội hành hương kính Mẹ La Vang tại Thủ Đô Mĩ 2016”:

1. Chương trình Hội Diễn Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa tại Nhà Thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, 22/07/2016.
2. Hành hương kính Mẹ La Vang dịp 10 năm thiết kế nguyện đường Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Washington DC, 23/07,

xin nhấn vào đường link này:

http://www.mucvuvanbut.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3554:phong-su-dai-hoi-hanh-huong-kinh-me-la-vang-tai-thu-do-mi-2016&catid=57:tin-giao-hoi-viet-nam&Itemid=97