MIỀN TRUNG ĐÔNG HOA KỲ TỔ CHỨC KHÓA TĨNH HUẤN CHO CÁC QUÝ CHỨC

SILVER PRING, Maryland -- Ngày 10 tháng 11 năm 2007 – Nhằm mục đích giúp đỡ các quý chức các công đoàn, hội đoàn, đoàn thể công giáo Miền Trung Đông Hoa Kỳ thấu hiểu tầm quan trọng trong sinh hoạt giáo xứ và cộng đoàn, Khóa Tĩnh Huấn đã được tổ chức tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, MD.

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch và Cha Giuse Đinh Công Huỳnh, Phó Chủ Tịch miền Trung Đông Hoa Kỳ đã tham dự buổi tĩnh huấn này. Khoảng hơn 60 quý chức thuộc Miền Trung Đông tham dư..

Mở đầu chương trình Đức Ông chủ tịch miền nói đến mục đích của ngày tĩnh huấn là để các tham dự viên hiểu rõ vai trò chứng nhân của Kitô Hữu, tạo cơ hội làm quen với nhau, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, và để thăm viếng các giáo xứ, cộng đoàn trong Miền.

Tiếp đến Cha Phó Chủ Tịch giới thiệu Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bích Tỉnh Dòng Hoa Kỳ, Giáo Sư Thần Học Tín Lý tại Đại Chủng Viện và Đại Học St. Mary và Giáo sư Viện Thần Học Đại Kết tại Baltimore, MD phụ trách giảng huấn.

Cha Nguyễn Khắc Hy trình bày đề tài “Vai Trò Nhân Chứng của Ki-tô Hữu Ngày Nay” đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò tông đồ giáo dân sau Cộng Đồng Vaticanô II trong các lãnh vực chính trị, xã hội và phụng vụ.

Về đời sống chính trị, người Ki-tô Hữu cần tham gia bầu cử, xử dụng quyền chính trị để thánh hóa môi trường chứ không phải tham gia để đem lại thành công về kinh tế, chính trị cho cá nhân mình. Điều quan trọng khi tham gia chính trị là không được tách rời đời sống tín lý của người Ki-tô Hữu, và phải làm chứng Tin Mừng bằng cách chống lại những chủ trương phản luân lý đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội.

Về những vấn đề xã hội như đồng tính luyến ái, phá thai, trợ tử. Ngài cũng nhấn mạnh là dù người đồng tính luyến ái có thể do tự bẩm sinh như vậy nhưng họ phải biết kiêng khem, tự kiềm chế đời sống tính dục. Giáo Hội không chấp nhận hôn nhân đồng tính luyến ái vì Giáo Hội muốn bảo vệ tính chất đích thực của hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Định nghĩa về hạnh phúc (happiness) của Giáo Hội là theo ý Chúa, theo ý Cha trên trời nên phải hy sinh những dục vọng của mình.

Về Phụng vụ, Ngài cũng giải thích rõ vai trò của Thừa Tác Viên Lời Chúa và Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa (Extraordinary Minister). Sau Công Đồng Vaticanô II, giáo dân được khuyến khích tham gia tích cực và đầy đủ trong Thánh Lễ, nghĩa là người giáo dân được phép cho rước Mình Thánh Chúa khi được Đức giám mục bản quyền bổ nhiệm. Vai trò của họ là phụ giúp chủ tế khi không đủ linh mục cho rước lễ. Ngài cũng nói đến những gì cần làm khi đảm trách vai trò này.

Theo nguyên tắc thần học, vai trò của Thừa tác Viên Lời Chúa không phải chỉ đọc nhưng là công bố Lời Chúa. Khi công bố Lời Chúa, chúng ta cần hiểu rằng lúc đó có Chúa hiện diện nên người Thừa Tác Viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Các Thừa Tác Viên phải là những người đạo đức và không bị tai tiếng. Điều nên lưu ý là các Thừa Tác Viên Lời Chúa cũng như các Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa phải tham dự thánh lễ đầy đủ chứ không chỉ vào lúc phải thi hành nhiệm vụ mình.

Buổi tĩnh huấn được kết thúc bằng thánh lễ đồng tế vào lúc 4 giờ cùng ngày.