BUỔI TĨNH HUẤN MIỀN TRUNG ĐÔNG HOA KỲ TẠI PHILADELPHIA, PENNSYLVANIAPHILADELPHIA -- Nhằm mục đích xây dựng tinh thần phục vụ của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay, Ban Chấp Hành Miền đã tổ chức buổi tĩnh huấn cho quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ và Ban Chấp Hành của các cộng đoàn thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, Miền Trung Đông Hoa Kỳ vào lúc 11 giớ sáng thứ bảy, ngày 11 tháng 11, năm 2006 tại giáo xứ St. Helena, Philadelphia.

Buổi tĩnh huấn do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O. P., Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA, và ông Bùi Hữu Thư, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Giáo Dân Miền Trung Đông, thuyết trình. Số tham dự viên khoảng gần 50 người thuộc các cộng đoàn trong miền

Qua đề tài “Người Ki-tô hữu nên thánh khi phục vụ Công Đoàn trong thời đại hôm nay”, Cha Vượng trích dẫn các đoạn Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước để chứng minh những gì người Ki-tô hữu cần thực hành trong đời sống phục vụ. Muốn phục vu đắc lực, người Ki-tô hữu phải sống với ơn gọi của mình, sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, thuận hòa, gắn bó yêu thương và biết tha thứ lẫn nhau Muốn nên thánh, người Ki-tô hữu phải sống đời sống cầu nguyện trong cộng đoàn cũng như tại gia đình. Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã kêu gọi mọi tín hữu phải liên lỉ cầu nguyện khi đề cập đến chương trình canh tân giáo xứ. Cần cầu nguyện chứ không thể chỉ trông mong vào các sáng kiến mà thôi. Đời sống cầu nguyện cần 3 yếu tố căn bản: cầu nguyện để làm đẹp lòng Chúa, kiên nhẫn cầu nguyện và cầu nguyện phải có sự đồng tâm nhất trí. Thêm vào đó, muốn nên thánh trong đời sống phục vụ, người Ki-tô hữu phải sống gương mẫu, không phán đoán người khác, và tận lực hy sinh. Và điều quan trọng là khi dấn thân phục vụ, người Ki-tô hữu phải nhận thức rằng mình là người phục vụ tha nhân chứ không phải là được người khác phục vu mình.

Đề tài thứ hai: “Các Nguyên tắc Tổ Chức và Điều Hành: Kinh Nghiệm Phục Vụ Cộng Đồng Giáo Xứ” do ông Bùi Hữu Thư dùng power point trình bày chi tiết. Qua các mô hình sơ đồ tổ chức, ông cho thấy những ưu và khuyết điểm của cách tổ chức sao cho hiệu quả và đem lại lợi ích trong việc xây dựng và phát triển cộng đoàn giáo xứ. Những đức tính cần có của người lãnh đạo là nghệ thuật đắc nhân tâm, biết dùng người đúng chỗ, đồng lao cộng khổ, luôn luôn cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa, khiêm tốn, sống đạo đức, luôn học hỏi, v. v. Khi tổ chức các hội đoàn, cần có các đoàn thể cho mọi lứa tuổi cũng như các dịch vụ cho mọi người, các buổi tĩnh tâm, giảng phòng để nuôi dưỡng đức tin. Ngoài ra, người lãnh đạo cần tận dụng những phương tiện, kỹ thuật tối tân hiện đại để áp dụng vào việc tổ chức và điều hành cộng đoàn giáo xứ.

Sau phần thuyết trình và thảo luân chung, buổi tĩnh huấn được kết thúc bằng thánh lễ bế mạc do Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch miền chủ tế và quý Cha đồng tế. Sau đó, Đức Ông cám ơn các thuyết trình viên và thông báo Buổi Tĩnh Huấn cho giới chức Miền Trung Đông năm 2007 sẽ được tổ chức tại giáo xứ Mẹ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn.

Mọi người hân hoan, phấn khởi vì đã học hỏi được nhiều điều bổ ích và cần thiết trong đời sống phục vụ cộng đoàn giáo xứ.