29. Bởi vì nếu anh không đánh ngã làn sóng phong tục của thế gian để làm cột trụ kiên cường, thì anh nên đem hy vọng và tâm hồn của anh ký thác cho Thiên Chúa, giao phó trong tay Ngài.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info