3. TIẾN SĨ MUA LỪA.

Có một người được gọi là học rộng, bác cổ thông kim, đi mua một con lừa nhỏ, khi viết giấy biên nhận thì viết dồi dào trôi chảy những ba trang giấy, nhưng không thấy chữ “con lừa” nào trong cả !

(Nhan thị gia huấn)

Suy tư 3:

Con người thời nay thích cái gì là ngắn gọn, nhanh nhẹn nhưng súc tích ý nghĩa, đạt chất lượng và dễ hiểu, bởi vì thời giờ đối với họ là vàng bạc.

Có người được mời để thuyết trình trong buổi họp của thanh thiếu niên, thì nói tràng giang đại hải, không đi vào nội dung, kết quả phòng họp biến thành phòng...ngủ gật tập thể !

Có những linh mục khi lên tòa giảng thì nói thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng pha trò để chọc cười giáo dân, nhưng giáo dân...đốt đuốc tìm cũng không thấy ý chính của bài giảng, bởi vì cha giảng lễ quá chú trọng đến các danh từ thần học, phạm trù triết học, phụng vụ và thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng La Tinh hoặc tiếng Anh, để ra vẻ ta đây học nhiều, mà không chú trọng đến đối tượng của mình là ai: là giáo dân hay các thầy trong đại chủng viện?

Có người khi cầu nguyện thì hết xin cái này đến xin cái nọ, hết than thân rồi oán phận, mà không có một chút tâm tình chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa...

Học thần học và triết học là để hộ giáo, nhưng để chia sẻ Lời Chúa cho giáo dân nghe thì phải sống và cảm nghiệm những gì mình đã sống qua bài Phúc Âm hôm đó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info