22. Để cho chúng ta chỉ dựa vào Thiên Chúa thì ánh mắt và hy vọng đều phải tập trung ở nơi Ngài.

(Thánh Speratus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info