98. DIỆU PHÁP NGỪA HÚT THUỐC PHIỆN

Có người nọ phát biểu kiến nghị rất kỳ lạ như sau:

- “Giả như tôi có một trăm vạn đồng thì tìm mua một loại phương dược kỳ diệu, đem nó trộn với nha phiến, người hút nó một hai tháng sau thì trúng độc mà chết. Sau đó tôi nhất định sẽ đi khắp nơi để mở quán hút thuốc phiện, giảm giá chào hàng mời khách đến, một hai tháng sau, chỗ này người hút thuốc chết sạch thì chuyển qua chỗ khác, không quá một năm thì người hút chết sạch, thuốc phiện cũng bị loại trừ tận gốc”.

(Tân tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 98:

Thời nay cũng có một vài giáo dân hiến kế “kỳ diệu” cho cha sở như thế này: “Cha đem miếng đất bên cạnh nhà thờ cho con xây ki-ốt bán hàng, mỗi tháng con đưa cha năm triệu đồng và trả tiền thuê đất thêm một triệu đồng nữa cho nhà thờ, cha thấy lợi cả đôi đường không, con có việc làm mà cha cũng có tiền vô tiền ra...”

Thế là một năm sau, từ một ki-ốt bán hàng nhỏ đã trở thành nhiều cửa hàng bán đủ loại thứ âm thanh xập xình, bà con đi lễ nhà thờ lo ra, đường vào nhà thờ không còn rộng rãi nữa, giáo dân đi lễ không còn thoải mái trong khuôn viên nhà Chúa nữa, vì bị các nhân viên của các ki-ốt ấy lôi kéo mua hàng, giành giựt giữ xe, nhưng cha sở thì cứ tỉnh bơ như không thấy gì...

Có những lời tâm huyết của giáo dân làm cho các ngài khó chịu, có những “diệu kế” của giáo dân làm cho các ngài vui vẻ hẳn lên.

Ai hiểu thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info