93. NHẤT TỰ THIÊN KIM (một chữ ngàn vàng)

Năm Giáp Ngọ khi chiến tranh Trung Nhật xảy ra, Vệ Nhữ Quý vì làm sai quân cơ nên bị xử trảm tại chợ kinh thành, mà Liễu Khôn Nhất thì lại ôm binh trong quan Sơn Hải, không dám xuất chiến.

Trong kinh thành có một thư sinh viết một câu đối đặc biệt như sau:

- “Vệ Đạt Tam kêu oan đi đến chợ, Liễu Khôn Nhất thoái bệnh nằm trong quan”.

Liễu Khôn Nhất sau khi nghe nói thì căm ghét, lại còn sợ nó truyền vào trong hoàng cung nên thương lượng với nhân viên phụ tá trong phủ đễ tìm cách, người phụ tá nói:

- “Chuyện này rất dễ, tôi sẽ vì ông mà đổi, nhưng ông phải thù lao cho tôi ba ngàn lượng.”

Liễu Khôn Nhất đồng ý.

Người phụ tá đem câu đối liễn đổi như sau:

- “Vệ Đạt Tam kêu oan đi đến chợ, Liễu Khôn Nhất liều mạng ra khỏi quan”.

Liễu Khôn Nhất rất vui, lập tức cho in ra hơn một ngàn tờ, sai người đem đến kinh thành phân phát, và đưa thù lao cho người phụ tá. Hồi ấy, trong quân đội vì chuyện này mà có lưu truyền câu nói “nhất tự thiên kim”.

(Tân tiếu sử)

Suy tư 93:

Thời nay có những nghiên cứu sinh không biết làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng cũng đậu tiến sĩ, thạc sĩ như ai, vì luận án của họ là do dịch vụ môi giới làm giúm, cứ theo đề tài mà đưa ra giá tiền, từ vài ngàn đô Mỹ trở lên, thì “một chữ ngàn lượng” của Liễu Khôn Nhất có nhằm nhò gì chứ, cho nên tiến sĩ giấy nhiều như giấy vàng hàng mả để cúng cô hồn vậy, không giúp ích gì cho xã hội và tổ quốc.

Thời nay cũng có một vài người “Ki-tô hữu giấy”, tức là họ có đạo trên giấy chứng minh nhân dân, trên giấy lý lịch, trong sổ Rửa Tội, nhưng đời sống của họ thì nhìn cũng không thấy “mùi vị” người Ki-tô hữu kính mến Thiên Chúa và yêu tha nhân, bởi vì cái bụng là chúa của họ, tiền bạc là đức tin của họ, quyền lực là túi khôn của họ...

Hãy coi chừng đấy, tiến sĩ giấy thì cũng sẽ có ngày vào tù ở; làm “ki-tô hữu giấy” thì cũng như thế, có ngày vào tù: tù của lương tâm và tù trong hỏa ngục.

Giấy mà gặp lửa thì phải biết, nó cháy phừng phừng ghê gớm lắm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info