14. Phàm dùng con mắt xác thịt để nhìn thấy nơi thân xác Đức Chúa Giê-su của chúng ta, mà không dùng ánh mắt tâm linh -theo ơn soi sáng của Thánh Thần- từ nơi tính Thiên Chúa mà nhìn Đức Chúa Giê-su, và không tin Ngài là Thánh Tử chân thật của Thiên Chúa, thì phải bị trừng phạt trong hỏa ngục.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info