96. NỬA SỐNG NỬA CHÍN

Có một người tây dương học tập tiếng Trung Quốc chưa xong, nửa chín nửa sống, nhưng vẫn muốn lên lớp làm thầy giáo.

Một hôm, học sinh đi vào phòng của ông ta mà không lễ phép lấy nón trên đầu xuống, người tây dương ấy bèn dùng tiếng Trung Quốc nói:

- “Người ngoại quốc chúng tôi có nề nếp là khi vào trong nhà người ta, thì không thể “bày” nón trên đầu, từ nay về sau con đi đến bất kỳ nhà nào, thì không cần “bày” nón trên đầu đâu nhé”.

(Tân tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 96:

Học ngôn ngữ nước ngoài không phải một sáng một chiều là biết nói, và không phải ai cũng có năng khiếu vì nó không phải là dễ học, mà học để làm thầy giáo thì lại càng khó hơn nữa.

Có một vài người Ki-tô hữu đi học môn gì cũng hay cũng giỏi, nhưng lại rất kém về Lời Chúa, vì họ nói rằng không giúp ích gì cho tương lai của họ; lại có người học Kinh Thánh thuộc loại khá, nhưng cuộc sống của họ thì không phản ảnh được Lời Chúa trong Thánh Kinh mà họ đã học, cho nên hai loại người trên đây luôn là đề tài cho người khác châm biếm khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su trong Giáo Hội của Ngài, vì chính họ “dạy” người khác hiểu sai về Ngài bằng chính cuộc sống của họ.

Học ngoại ngữ khó nhưng vẫn có thể học được nếu cố gắng, học Lời Chúa không phải như học ngoại ngữ phải dùng đến trí thông minh, nhưng vận dụng cái tâm nhiều hơn: cái tâm tin tưởng vào Lời Chúa, cái tâm yêu mến Lời Chúa, cái tâm khiêm tốn, cái tâm hy sinh, cái tâm phục vụ.v.v...

“Nửa chín nửa sống” thì chắc chắn là không ngon, thực hành Lời Chúa nửa mùa thì không phải là người Ki-tô hữu thành tâm thiện chí, bởi vì trong sách Khải Huyền có một đoạn Chúa nói như thế này: ươn ươn dở dở thì Ta sẽ mửa nó ra khỏi miệng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info