76. CÓ DẦU, CÓ DẦU

Dương Cần Nông đọc sách ban đêm, đột nhiên có con chuột nhảy vào trong bình dầu để trên bàn, Dương Cần Nông vội vàng lấy tấm ván đậy miệng bình dầu lại, thì đột nhiên thấy nó nhảy ra ngoài, vừa chạy quanh bao sách vừa phảng phất như nói tiếng người:

- “Có dầu, có dầu”..

Dương Cần Nông không làm sao được bèn cười khổ, nói:

- “Tao tránh khỏi mày”.

Có một lần, anh ta đi trên phố thấy người chung quanh đông quá không thể đi qua, đột nhiên như có linh tính, anh ta liền làm ra vẻ giống như xách bình dầu, luôn miệng nói:

- “Có dầu, có dầu”.

Mọi người vội vàng tránh ra, cuối cùng anh ta cũng đi qua được.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 76:

“Nước sôi, nước sôi” là câu “thần chú” để người khác tránh đường cho mà đi, bởi vì con người ta không ai muốn mang họa vào thân cả.

Tín ngưỡng dân gian có câu thần chú của họ để đuổi tà ma, họ nại vào quỷ thần để đuổi tà ma, nhưng nếu gặp ma vương thì thần chú hết linh nghiệm !

Người Ki-tô hữu không có câu thần chú nào để đuổi ma quỷ cả, nhưng khi kêu danh thánh “Giê-su” thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật đều phải quỳ, bởi vì danh thánh Giê-su là tên của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

Kêu danh Giê-su khi bị cám dỗ.

Kêu danh Giê-su khi bị đau khổ.

Kêu danh Giê-su khi bị cô đơn.

Kêu danh Giê-su khi thất vọng.

Kêu danh Giê-su trong giờ hấp hối lâm chung...

Bởi vì danh thánh Giê-su là niệm cậy trông và hy vọng của người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info