Gia Đình Khôi-Bình Việt Nam đã họp tổng kết, chọn nhân sự cho kỳ bầu Ban Quản Gia trong Công Nghị năm 2019 sắp tới, thu nhận ba thành viên mới, và dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Đền Công Chính, Sàigòn.

Hai Cha đồng hành Khôi Bình Việt Nam là Cha Đaminh Nguyễn Đình Tân chủ tế Thánh Lễ, Cha Giuse Trần Thanh Công đồng tế và giảng Lễ. Hiện diện trong buổi họp và tham dự Thánh Lễ có anh Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam và quý anh chị trong Ban Quản Gia.

Xem Hình

Gia đình Khôi-Bình là một cộng đoàn tông đồ giáo dân tự nguyện qui tụ lại với nhau để cùng giúp nhau sống đời Ki-tô hữu, theo linh hạnh do cha thánh A-Đôn Khôi-Bình (Adolf Kolping) chủ xướng. Gia Đình Khôi-Bình nên sinh hoạt với sự đồng hành của một linh mục, tu sĩ, hay một giáo dân có căn bản đạo đức và được đào tạo vững chắc về thần học. Các thành viên sống với nhau như người trong cùng một gia đình. Gia đình Khôi-Bình có mục đích giáo dục và hướng dẫn người Ki-tô hữu hành động đúng theo tinh thần Chúa Ki-tô, giúp họ phát triển toàn diện bản thân, sống đạo giữa đời trong một xã hội không ngừng đổi mới của thế giới hiện nay.

Trong Gia đình Khôi-Bình, mọi thành viên đối xử với nhau như anh em ruột thịt, tập sống theo tinh thần giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, và theo nguyên tắc dân chủ, trong đó mọi thành viên chia sẻ với nhau trách nhiệm trong Gia đình mình.

Hoạt động của Gia đình Khôi-Bình là Xây dựng, củng cố niềm tin Ki-tô giáo và Xây dựng và phát triển tình gia đình. Gia đình Khôi Bình tạo điều kiện để các thành viên trong Gia đình nâng đỡ nhau về mặt thiêng thiêng, bằng cách: chia sẻ Lời Chúa, học hỏi và thảo luận về những vấn đề cần thiết và ích lợi cho đời sống tâm linh, xã hội, chia sẻ đời sống, trao đổi kinh nghiệm thiêng liêng, kinh nghiệm sống. Bên cạnh đó, Khôi Bình phát triển tình huynh đệ và bạn hữu giữa các thành viên, tạo điều kiện để họ có dịp gần gũi nhau, gặp gỡ, tâm sự, trao đổi, cùng làm việc với nhau, và nhất là cùng nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn thử thách, trong mọi mặt của đời sống.

Gioan Lê Quang Vinh

Ảnh của Khôi Bình Việt Nam