BANGKOK, Thái Lan - Khôi Bình Việt Nam (Kolping Vietnam) hân hạnh cử hai đại biểu tham dự cuộc họp thường niên của gia đình Khôi Bình Á châu, được tổ chức từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2008 tại Thủ đô Bangkok của đất nước Chùa vàng (Thailand).

Các đại biểu tham dự gồm 10 thành viên thuộc 7 quốc tịch khác nhau: Tzchek Republic, Vietnam, Indonesia, Sri-Lanka, India, Myanmar và Philippines.

Hai đại biểu của Khôi Bình Việt Nam là Anh Andrew Nguyễn Hữu Nghĩa, gia trưởng Khôi Bình toàn quốc và anh Peter Nguyễn Công Lịch, thư ký khôi Bình giáo phận Vinh.

Nội dung cuộc họp bàn về vấn đề Huấn luyện (Fomation) cho các thành viên Khôi Bình Á Châu. Cuộc họp được đặt dưới sự chủ tọa của cô Dagmar Kubova, đại diện Khôi Bình quốc tế đặc trách Khôi Bình Á Châu.

Cuộc họp đang tiến hành một cách phấn khởi trong tinh thần gia đình Khôi Bình những hậu duệ của Chân phước Adôn Khôi Bình (Adolph Kolping).

Được biết Khôi Bình Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh. Linh mục Robent Henich đấng sáng lập Khôi Bình Việt Nam đã đến Việt Nam vào ngày 15-08-2008 vừa qua.

Muốn tìm hiểu htêm về Kolping International xin đọc: