Nhà thờ Trù Mật thuộc tỉnh Phú Thọ
PHÚ THỌ - Chân phước Adolph Kolping (1813-1865) là linh mục người Đức, ngài là người sáng lập tổ chức Khôi Bình quốc tế. Cộng đoàn Khôi Bình (Kolping là một tổ chức công giáo tiến hành.

Xem hình ảnh

Hiện nay cộng đoàn Khôi Bình có mặt ở 65 nước trên thế giới với khoảng 500.000 thành viên.

Nghi thức kết nạp thành viên mới
Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam được thành lập đầu tiên ở giáo xứ Thanh Đa (tổng giáo phận Sài Gòn) năm 1990. Trụ sở Khôi Bình Việt Nam đặt tại TGP Sài Gòn. Người sáng lập là LM Robert Henrich người Đức. Cộng đòan Khôi Bình Việt Nam được Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức công nhận ngày 25-11-2002. Cộng đoàn Khôi Bình Hưng Hóa được thành lập đầu tiên ở giáo họ Cần Kiệm (nay là giáo xứ Cần Kiệm thuộc giáo phận Hưng Hóa) lúc đầu chỉ có 14 người, anh Gioan Chu Văn Thiết là hội trưởng. Ngày nay cộng đoàn Khôi Bình đả phát triển khắp giáo phận với hơn 300 thành viên.