Tickfaw, Louisiana : Từ ngày 03-07/04/2018, Bề Trên Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ họp tại Our Lady of The Way Spiritual Life Center, Thành Phố Tickfaw, Bang Louisiana. Năm nay, có 22 Sơ tham dự, đại diện cho 13 Dòng Tu ở Hoa Kỳ: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Đa Minh Houston, Dòng Đa Minh Phú Cường, Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Dòng Mân Côi, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Dòng Trinh Vương, và Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo.

Kỳ họp Liên Dòng Nữ Tu được khai mạc sau Giờ Kinh Chiều Thứ Ba, ngày 03 tháng 04. Sơ M. John Vianney Vi, FMSR, Chủ Tịch Cộng Đồng Nữ Tu tại Hoa Kỳ, hân hoan chào mừng quý Sơ Bề Trên, Đức Ông Joseph Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và Lm Anthony Ngô Đình Chính, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn.
Đức Ông Chủ Tịch, và Cha Phó Chủ Tịch Liên Đoàn đã dâng các Thánh Lễ, lắng nghe và chia sẽ các sinh hoạt của các Nhà Dòng và Liên Dòng Nữ Tu.

Trong thời gian họp, quý Sơ Bề Trên chia sẽ kinh nghiệm mục vụ : những khó khăn và thuận lợi trong việc phục vụ cho người Công Giáo Việt Nam và các sắc dân trong Giáo Hội Hoa Kỳ ; về những quyền lợi của Chính Phủ (government benefits), an sinh xã hội, SSI, Medicare, disability benefits, truyền thông xã hội (social media) ; Chương Trình Cấp Dưỡng của Chính Phủ ; quý Sơ chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau phát triển dòng tu.
Nhân dịp này, quý Sơ đến thăm Sơ Giám Đốc Văn Phòng Tu Sĩ, Tổng Giáo Phận New Orleans; Tham quan Thành Phố New Orleans, và Catholic Cultural Heritage Center, St. Louis Cathedral, French Quarter.

Kỳ họp 2018 của quý Bề Trên Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ kết thúc vào sáng Thứ Bảy, với Thánh Lễ Trọng Thể tại Thánh Đường St. Dominic Church. Quý Sơ ra về trong niềm vui Chúa Phục Sinh và hẹn gặp lại vào đầu tháng 4 năm đến.

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa cho quý Sơ Bề Trên có kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin quý Cha và Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho quý Sơ, các cộng đoàn, dòng tu hiện đang phục vụ tại Hoa Kỳ. Nhất là quý Sơ, cộng đoàn, dòng tu ở trong Cộng Đoàn, Giáo Xứ, hoặc gần giáo xứ của quý Cha và Anh Chị Em.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúc lành cho đời sống của chúng ta và các sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo, nhất là làm sáng danh Chúa và đem lại phần rỗi cho các linh hồn.