Các Nữ Tu Việt Nam tham dự khóa tu nghiệp về đờI sống thánh hiến tạI Giáo Ðô Roma.
VATICAN, 13.03.2003 - Bản tin Các Giáo Hội Á Châu (EDA) của Hội Truyền Giáo Balê (M.E.P.) đăng trong tập san số 371 ra ngày 15.3 đã loan tin cho biết lần đầu tiên các nữ tu Việt Nam đã đến Roma để tham dự một khóa tu nghiệp về việc huấn luyện đời sống tận hiến trong ơn gọi tu trì.

Ðây là lần đầu tiên một khóa tu nghiệp như vậy đã được tổ chức tại giáo đô Roma dành cho các nữ tu đang mang trọng trách huấn luyện tu sĩ trong các hộI dòng nữ tại Việt Nam. Hơn 30 nữ tu thuộc các hộI dòng khác nhau ở Việt Nam: Mến Thánh Giá, Ða Minh, Dòng Mân Côi, dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Ðức Bà ở Phú Cường, đã đến Roma để tham dự khóa tu nghiệp về đời sống tận hiến từ ngày 20.01 đến 16.02.2003. Khóa tu nghiệp đã được tổ chức tại Trung Tâm Quốc Tế Sinh Hoạt Truyền Giáo (CIAM) ở Roma do Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám đốc Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam HảI Ngoại và đồng thời là phó giám đốc của CIAM.

Trong hai tuần lễ học hỏi, nhiều đề tài khác nhau đã được 15 thuyết trình viên linh mục, một nữ tu Hoa Kỳ, Sơ Sharon Holland trình bầy. Như vậy, các nữ tu đã được dịp học hỏi các đề liên quan đến huấn thị “Khởi sự từ Ðức Kitô” của Thánh Bộ lo về đời sống tận hiến và các hiệp hội tông đồ ban hành ngày 19.05.2002. Ngoài ra các đề tài trình bầy có liên quan đến đời sống cầu nguyện trong đời tận hiến, vai trò của Ðức Maria trong đời thánh hiến, sứ vụ tông đồ của các nữ tu, mục vụ gia đình, tìm hiểu ơn gọI, tâm lý giúp trưởng thành trong đời sống tình cảm, linh hướng và nhiều đề tài khác liên hệ đến việc huấn luyện đời tu.
Ngoài các đề tài học hỏI, các nữ tu còn dự các buổi hội thảo khác nhau để các tham dự viên chia sẻ các kinh nghiệm của mình trong việc giáo huấn đờI tu. Các nữ tu cũng đi thăm viếng các đền đài và hành hương các đền thánh tạI Roma.
Từ 28.01 đến 03.02.2003, khóa tu nghiệp các nữ tu từ Việt Nam đã nhâp làm một với khóa tu đức lần thứ sáu được Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại tổ chức với sự tham dự của 57 linh mục tu sĩ Việt Nam đến từ các nước trên thế giới. Ðề tài tuần tu đức năm nay: “Sự hiệp thông trong đời sống thánh hiến”.