ST LOUIS - Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, 2012 Liên Dòng Nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ họp tại Mercy Center, Thành Phố St. Louis, Tiểu Bang Missouri. Đây là cuộc họp hằng năm của các Sơ Tổng Phụ Trách. Năm nay, có 14 Sơ đại diện các Dòng về họp.

Xem hình ảnh

Cuộc họp của Quý Sơ Bề Trên nhằm chia sẻ các kinh nghiệm mục vụ, làm sao phát triển và quản lý Nhà Dòng. Đề cập nhiều vấn đề như cổ võ ơn gọi, phát triển đời sống tâm linh, bảo hiểm y tế cho các sơ, tài chánh cho nhà dòng, xây dựng các cộng đoàn tu trì, hiểu biết các luật lệ của chính phủ, v.v.

Nhân dịp này, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và linh mục Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký, đến tham dự. Đức Ông Giuse và Cha Tổng Thư Ký đã trình bày những sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian qua và sắp đến; trả lời những câu hỏi và lắng nghe những đề nghị, những ý kiến đóng góp giúp cho Liên Đòng Nữ Tu và Liên Đoàn ngày càng phát triển.

Trong đó, có những vấn đề các Sơ quan tâm sau đây:

Làm sao dạy giáo lý cho các em được hiệu quả tốt; sách Giáo Lý nào hiện nay hay nhất giúp các em học tốt hơn; có nên soạn Sách Giáo Lý gồm 2 ngôn ngữ Mỹ-Việt chung cho các em trong Giáo Hội Hoa Kỳ.

Việc cổ võ ơn gọi cho cho các dòng rất cần thiết. Liên Dòng Nữ Tu đề nghị Liên Đoàn có cách nào giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho việc quảng bá ơn gọi không chỉ cho ơn gọi nữ tu, mà ơn gọi các thầy dòng, ơn gọi linh mục. Bỡi vì hiện nay, có một số Cha Sở hay Cha Quản nhiệm-nơi có Giáo Xứ/Cộng Đoàn Việt Nam chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các Sơ để nói về ơn gọi trong các Thánh Lễ.

Tại Miền Tây Hoa Kỳ, dưới sự hướng dẫn của Cha Chủ Tịch Miền Lm Paul Phan Quang Cường, các dòng tu nam nữ cùng với Ban Lãnh Đạo Miền Tây đã và đang chuẩn bị tổ chức 1 ngày cổ võ Ơn Thiên Triệu, Chúa Nhật 29/4 tại Trung Tâm Công Giáo – Giáo Phận San Jose.

Quý Sơ cũng đưa ra sự quan tâm về việc đăng tải các bài viết trong các Website Công Giáo: làm sao có được sự kiểm tra trước khi đăng, tránh gây ra sự hiểu lầm, hay chia rẻ, v.v.

Nhân dịp này, Đức Ông Joseph và Cha Peter có đến thăm Tu Viện Mến Thánh Giá Phát Diệm; có 10 Sơ vừa từ Việt Nam sang. Được biết, Đức Tổng Giám Mục Robert J. Carlson của TGP St. Louis đã nhờ Nhà Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm giúp gởi các Sơ đến làm mục vụ trong Tổng Giáo Phận.

Chân thành cám ơn rất nhiều đến Cha Dominic Nguyễn Anh Dũng, SVD Cha Sở Nhà Thờ The Resurrection of Our Lord, đã tạo điều kiện thuận lợi như đưa đón phi trường, chổ ở, để công việc mục vụ của Đức Ông Chủ Tịch và Cha Tổng Thư Ký được tốt đẹp.