Sài Gòn: Như tin Vietcatholic đã loan trước đây, Nữ Tu Maria Tăng Ngọc Diệp được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ðức Bà và Nữ Tu sẽ nhận nhiệm vụ và làm việc tại Roma.

Trong Tổng Hội Nghị của Dòng Ðức Bà được tổ chức tại Berlaymont- Bỉ Quốc, dưới sự tham dự của 30 Nữ Tu Bề Trên đại diện cho 10 quốc gia, Nữ Tu Tăng Ngọc Diệp đã được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng.

Theo Nữ Tu Mai Thanh cũng là Nữ Tu của Dòng cho biết, đây là lần đầu tiên một Nữ Tu Việt Nam được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng "nước ngoài". Dòng Ðức Bà còn được gọi là Dòng Ðức Bà theo luật Thánh Augustinô, ở Việt Nam còn gọi là Dòng Oiseaux (Couvent des Oiseaux).

"Sơ Ðiệp là một người trầm tính và khiêm nhượng, Sơ thương mến tất cả các Sơ trong Dòng".

Trong quá khứ, Bề Trên Tổng Quyền Dòng là người Pháp với nhiệm kỳ 6 năm. Trong hai nhiệm kỳ trước, Nữ Tu Mai Thanh và Nữ Tu Alexis Nguyễn Thị Hồng Quý được bầu trong ban chấp hành tổng quyền của Dòng.

Nữ Tu Ngọc Diệp đã về lại Việt Nam hôm 22/8 để bàn giao nhiệm vụ Tỉnh Dòng cho các Nữ Tu tại Việt Nam cũng như làm những thủ tục cần thiết để lên đường đi Roma đảm trách nhiệm vụ.

Nữ Tu Maria Tăng Ngọc Diệp năm nay 60 tuổi, Sơ đã theo học thần học, tâm lý xã hội, giáo dục và tâm lý tại hải ngoại trong 4 năm rưỡi.

Nữ Tu đã dạy thần học cho các tu sĩ nam nữ tại Sài goàn từ năm 1997 và làm việc tại Trung Tâm Giáo Dục và cố vấn tâm lý của Tổ chức Giáo Dục và Tâm Lý Thành phố. Nữ Tu Diệp cũng cộng tác với các hội Dòng khác để dạy các lớp mù chữ.

Trước việc được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền, Nữ Tu Diệp nói "cũng như các nữ tu trong Dòng chúng tôi trên khắp thế giới, Nữ Tu Việt Nam cũng đáp ứng cho những nhu cầu của Giáo Hội và xã hội" trong quốc gia họ.

Nữ Tu nhấn mạnh đến nhu cầu phục vụ của các Nữ Tu Dòng Ðức Bà trong ngành giáo dục cho mọi tầng lớp, giàu cũng như nghèo. Các Nữ Tu cũng mở các lớp giáo lý cho mọi lứa tuổi, lớp dự bị hôn nhân và các khóa huấn luyện cho Giáo lý viên. Các Nữ Tu cũng cống hiến trong ngành cố vấn tâm lý và phương pháp trị liệu cho mọi tầng lớp nhất là các trẻ em bụi đời.

Một số nữ tu dạy môn ngoại ngữ tại các trường cao đẳng và đại học, một số khác dịch các văn kiện, tài liệu và Kinh Thánh cũng như các tài liệu về tâm lý và giáo dục. Các Nữ Tu cũng mở các khóa học, các khóa huấn luyện, các buổi hội thảo trên các vấn đề tâm lý, tổ chức các chương trình dành cho trẻ em bị bỏ rơi và khuyết tật, viếng thăm người gia và các gia đình gặp khó khăn.

Trong Tổng Tu Nghị của Dòng, các Nữ Tu Bề Trên cũng duyệt lại về cuộc sống và hoạt động của Dòng liên quan đến sự chia sẻ Tin Mừng. Các Nữ Tu cũng thảo ra chương trình mục vụ cho tương lai.

Dòng Ðức Bà được thành lập bởi Linh Mục Pierre Fourier và Mẹ Alix Le Clerc vào năm 1597 tại Pháp và Dòng bắt đầu đến Việt Nam và được thành lập vào năm 1935 tại Ðà Lạt, tại Hà Nội năm 1936 và tại Sài Gòn năm 1950 với các trường Nữ Trung Học nổi tiếng trước đây. Tại Hà Nội có trường Maison de Notre Dame du Rosaire, tại Ðà Lạt có trường Notre Dame de Langbian và tại Sài Gòn là trường Regina Mundi. Năm 1954 cơ sở ở Hà Nội ngưng hoạt động và từ năm 1975 hai trường tại Ðà Lạt và Sài Gòn được nhà nước tiếp thu và quản lý.

Hiện nay Dòng Ðức Bà có khoảng 650 Nữ Tu phục vụ trên 13 quốc gia.