GRAMAT, Pháp quốc - Ngày 13-7-2007 vừa qua, Hội Dòng Đức Mẹ Núi Calvê ((Notre Dame du Calvaire) thuộc giáo phận Gramat, Pháp quốc có tổ chức lễ khấn lần đầu cho các nữ tu. Trong số 9 nữ tu tiến lên thánh hiến cuộc đời cho Chúa thì có 8 nữ tu là gốc người Việt Nam.

Một lịch sử hi hữu là cách đây 25 năm, Dòng Đức Mẹ Núi Calvê ở Pháp đón nhận một nữ tu đầu tiên người Việt Nam đó là Sr. Cecilia Lê Thị Bạch. Dịp khấn Dòng của các nữ tu hôm nay cũng là dịp kỉ niệm 25 năm Sr Bạch mừng Ngân Khánh của mình trong Dòng.

Số nữ tu Việt Nam trong Dòng hiện nay cũng là do Sr Bạch tận tình hướng dẫn và huấn luyện trong suót thời gian qua.

Nhìn về quá khứ, cách đây khoảng 400 năm, Giáo Hội Pháp đã cống hiến cho Giáo Hội Việt Nam những nhà thừa sai đầu tiên để mang Tinh Mừng của Chúa đến với dân tộc Việt Nam. Ngày nay, những người con của Giáo Hội Việt Nam đang góp phần mình xây dựng và đóng góp với Giáo Hội Pháp với số đông ơn kêu gọi và cuộc sống Đức Tin mà các tín hữu Việt Nam hiện diện trên đất Pháp đang có gắng để làm chứng nhân. Đây cũng có thể nói là một nghĩa cử đền ơn về những hy sinh lớn lao của bao nhiêu vuị thừa sai truyền giáo người Pháp, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Pháp đã đóng góp rất nhiều cho Giáo Hội và xã hội Việt Nam.