Con số các định chế Công Giáo nạp đơn chống lại chỉ thị bảo hiểm y tế của chính phủ Hoa Kỳ đã lên đến 43. Điều đáng lưu ý là trong số đó có cả Đại Học Notre Dame nữa. Trong một thông báo nội bộ, Chủ Tịch Notre Dame là Linh Mục John Jenkins, C.S.C., đã có những lời sau đây với các sinh viên và cựu sinh viên của trường:

“Tôi xin được nói rất rõ nội dung của vụ kiện này: nó không nhằm ngăn cản phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai, cũng không nhằm ngăn cản chính phủ cung cấp các dịch vụ ấy. Nhiều nhân viên giảng huấn, nhân viên văn phòng và sinh viên của chúng ta vốn đã theo lương tâm quyết định sử dụng thuốc ngừa thai rồi. Vì chúng ta khẳng định quyền được theo lương tâm của chúng ta, nên chúng ta tôn trọng quyền được theo lương tâm của họ. Và chúng ta tin rằng nếu chính phủ muốn cung cấp các dịch vụ ấy, thì họ có đủ phương tiện, không cần phải buộc các tổ chức tôn giáo làm đại lý cho mình. Chúng ta không tìm cách áp đặt các niềm tin tôn giáo của chúng ta lên người khác; chúng ta chỉ yêu cầu chính phủ đừng áp đặt các giá trị của họ lên Đại Học khi các giá trị ấy mâu thuẫn với các giáo huấn tôn giáo của chúng ta. Chúng ta đã tham gia các cuộc thảo luận để tìm ra một giải pháp nhằm tôn trọng lương tâm của mọi người và chúng ta sẽ tiếp tục làm như thế”.

Để sáng tỏ hơn, Linh Mục Jenkens nói thêm:

“Việc nạp đơn kiện này là vì quyền tự do của một tổ chức tôn giáo được sống sứ mạng của mình, và ý nghĩa của nó vượt quá bất cứ cuộc tranh luận nào về thuốc ngừa thai. Vì nếu ta chịu để cho chính phủ toàn quyền quyết định tổ chức tôn giáo nào đủ chất tôn giáo để có thể hưởng quyền tự do được theo các nguyên tắc từng xác định ra sứ mạng của mình, thì chắc chắn ta đã bước theo một con đường sau cùng sẽ dẫn tới việc hủy hoại chính các định chế ấy. Vì nếu chính phủ của tổng thống này coi thường mục tiêu tôn giáo của chúng ta để cổ súy các chính sách phá hoại các giá trị của chúng ta, thì chắc chắn chính phủ của tổng thống khác cũng sẽ làm như vậy vì một mớ những chính sách rất khác, mà lần nào cũng nại cùng một ý niệm ý dân hay công ích cả, nhưng hậu quả là các tổ chức tôn giáo ấy thẩy đều trở nên dụng cụ để chính phủ thực thi quyền hành, hoàn toàn tuân phục nhà nước về phương diện luân lý, và không được tự do phê phán các sai lầm của nó nữa. Điều ấy mà xẩy ra thì các tổ chức tôn giáo chân thực chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi”.

Kevin Clarke, người đưa tin trên trên tạp chí America số tuần này, nhắc độc giả nhớ rằng: cũng chính Linh Mục John Jenkins, vào năm 2009, giữa những phản đối kịch liệt của phong trào phò sự sống, đã mời Obama, lúc ấy mới nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, tới nhận bằng danh dự của Notre Dame!

Còn Grant Gallicho, trên www.commonwealmagazine.org, số ngày 21 tháng 5, thì cho hay lời lẽ trên của Linh Mục Jenkins hầu như chép lại nguyên văn ngôn từ của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, một Hội Đồng mà ông tỏ ra không mấy thiện cảm, nhất là trong các giáo huấn về đạo đức tính dục và đạo đức sinh học.

Kể cũng là một bài học hay.