Ngày 3.11.2010

Chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương

Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận

Anh chị em rất thân mến,

1. Con Thiên Chúa mang phận người ở giữa chúng ta, nhằm làm chứng cho sự thật căn bản số một này là: Thiên Chúa là Sự Sống, là Tình Yêu, và đã trao tặng cho gia đình nhân loại hai món quà cao quý nhất là sự sống và tình yêu thương. Tin Mừng cứu độ mà Đức Giêsu loan báo cho loài người là Tin Mừng Sự Sống, Tin Mừng Tình Thương, và mời gọi mọi người thiện tâm hãy chung sức kiến tạo nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương, vì sự sống và hạnh phúc của mọi người.

2. Trong thư gửi dân Chúa Việt Nam ngày 7.10.2010, HĐGM.VN mời gọi người công giáo Việt Nam hãy chung sức xây đắp mối hiệp thông hiếu trung đối với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông huynh đệ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, nhằm chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước hôm nay.

Trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo 24.10.2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI cũng kêu gọi người công giáo xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội là chìa khoá loan Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, cũng nhằm mục đích phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của xã hội loài người hôm nay.

3. Mười hai năm sống trong thành phố này, tôi nhận thấy, bên cạnh sự phát triển rất nhanh về mặt kinh tế xã hội, có những dấu ấn văn hoá sự chết ngày càng lan rộng, như nạn phá thai hủy diệt sự sống, nạn xì ke ma tuý đưa nhiều bạn trẻ đến cái chết trắng, để lại nhiều bà mẹ, nhiều trẻ thơ sống với HIV, nạn trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng, nạn bạo hành và phân hoá trong gia đình, cùng những tệ nạn khác hủy hoại sự sống và phẩm giá con người...

4. Ai chịu trách nhiệm về sự hình thành và phát triển lối sống văn hoá sự chết này? Khoa học xã hội xác định có ba nhân tố chung phần vào sự hình thành nhân cách của mỗi con người: (1) di truyền, (2) môi trường xã hội gồm gia đình, nhà trường, các tổ chức trong xã hội, đạo đời, truyền thống văn hoá cùng những nét văn hoá du nhập từ thế giới toàn cầu hoá hôm nay, (3) ý thức và ý chí của các đương sự.

5. Kỳ thực, một số tổ chức đạo đời trong thành phố đã có những biện pháp tình thế nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề và không ngừng gia tăng của lối sống văn hoá sự chết. Tuy nhiên, muốn giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau từng bước vượt qua lối sống văn hoá sự chết trong xã hội hôm nay, thiển nghĩ cần có những giải pháp căn cơ hơn. Một đàng, chúng ta không thể thay đổi những yếu tố về di truyền; đàng khác, chúng ta có thể góp phần xây dựng và cải tạo môi trường sống cho tốt đẹp hơn, cũng như góp phần huấn luyện và củng cố ý chí nơi mỗi con người.

Để đạt mục đích trên, ưu tiên là ba giải pháp như sau:

(1) Một là đổi mới cơ chế luật lệ hiện hành, mở ra cho mọi tổ chức đạo đời đồng trách nhiệm tham gia vào việc tổ chức và điều hành công cuộc phục vụ cho sự sống cùng nhân phẩm và nhân quyền, trước tiên là quyền sống và quyền được phát triển, của mọi người trong cộng đồng dân tộc hôm nay, đặc biệt người nghèo khổ, kém may mắn, bị bỏ rơi...

(2) Hai là liên kết mọi thành phần xã hội trong nỗ lực chung: gia đình, nhà trường và nhà giáo, nhà báo và nhà khoa học, nhà thờ và nhà chùa, nhà kinh tế và nhà chính trị, với ý thức trách nhiệm liên đới, quan tâm liên kết, chung sức xác lập định hướng cho nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho thế hệ trẻ trong xã hội hôm nay.

(3) Ba là nêu gương sáng cho giới trẻ: gia đình, nhà trường cùng giới lãnh đạo các tổ chức đạo đời trong xã hội thể hiện ý thức trách nhiệm nêu gương sáng thuyết phục, và truyền đạt kỹ năng sống nếp sống mới cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

6. Nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương là nếp sống mang những nét văn hoá căn bản như sau:

- Thể hiện ý thức tôn trọng con người là mục đích tối cao của sự phát triển đất nước, không coi họ chỉ là phương tiện sản xuất, là công cụ cho sự phát triển...

- Thể hiện ý thức tôn trọng sự sống, nhân phẩm, nhân quyền, theo truyền thống văn hoá dân tộc, không chỉ dùng luật, lệnh, vũ lực đối xử với con người, hay dùng tiền bạc để mua chuộc họ...

- Thể hiện ý thức tôn trọng lòng nhân và lòng tự trọng theo truyền thống đạo lý của dân tộc, không để mình bị cuốn hút chạy theo tiền tài, quyền lực, danh vọng, thời trang, hưởng thụ vật chất...

- Thể hiện ý thức tôn trọng sự thật cùng tính trung thực và sự trong sáng đáng tin cậy, không chỉ coi là sự thật những gì mang tính thực dụng, đem lại lợi lộc. ..

7. Chung sức xây dựng nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương trong gia đình, trong cộng đoàn, trong các tổ chức của mình, gia đình giáo phận thể hiện tình hiệp thông với Chúa Kitô, và bước theo Người cùng Giáo Hội của Người, trên đường loan báo Tin Mừng Sự Sống, Tin Mừng Tình Thương, phục vụ cho sự sống cùng phẩm giá của mọi người anh em đồng bào và đồng loại trong thành phố này.

Và điều mỗi người có thể làm trong đời thường là thực hành giáo huấn của Đức cố Gioan Phaolô II và Đức Bênêđitô XVI, mời gọi mọi người tín hữu hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện với 20 Mầu Nhiệm Mân Côi, và bước theo Người trên con đường yêu thương cứu nhân độ thế đối với gia đình nhân loại hôm nay.

Xin mọi thành viên trong gia đình giáo phận cầu nguyện đặc biệt, trong tuần lễ từ ngày 14.11-21.11 cũng như trong suốt thời gian Đại Hội, xin Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thương ban cho Đại Hội Dân Chúa trung thành bước theo Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng sự sống và tình thương, cùng phục vụ cho sự sống và phẩm giá của mọi người.

Nguyện chúc ơn bình an của Chúa Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng anh chị em.